Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեծությունների չափումը Մեծությունների չափումը, չափման սխալանք, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հավելուրդով կամ պակասորդով մոտավոր հաշվարկ (խառը թիվ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Երկարության մոտավոր հաշվարկ հավելուրդով կամ պակասորդով
2. Հավելուրդով կամ պակասորդով մոտավոր հաշվարկ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Մոտավոր հաշվարկի եղանակը՝ հավելուրդով կամ պակասորդով
3. Երկու գյուղերի միջև հեռավորության չափման սխալանքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել չափման սխալանքը
4. Բնական թվի մոտավոր հաշվարկ տասնավորների/հարյուրավորների ճշգրտությամբ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Բնական թվի մոտավոր հաշվարկ տասնավորների/հարյուրավորների ճշգրտությամբ
5. Բնական թվի մոտավոր արժեքը հազարավորների ճշգրտությամբ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել բնական թվի մոտավոր արժեքը հազարավորների ճշգրտությամբ
6. Ժամանակի չափման ճշգրտությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել ժամանակի չափման ճշգրտությունը
7. Զանգվածի չափման սխալանքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել զանգվածի չափման սխալանքը
8. Հատվածի երկարության ճշգրիտ արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել հատվածի երկարության ճշգրիտ արժեքը
9. Մոտավոր արժեք պարունակող նախադասություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել մոտավոր արժեք պարունակող նախադասությունը
10. Ամենամեծ և ամենափոքր ճշգրիտ արժեքները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել հնարավոր ամենամեծ և ամենափոքր ճշգրիտ արժեքները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մեծությունների չափումը տրված ճշտությամբ» թեմայից 00:10:00 հեշտ 7Մ. Առաջադրանքներ մեծությունների չափման վերաբերյալ տրված ճշգրտությամբ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մեծությունների չափումը տրված ճշտությամբ» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ մեծությունների չափման վերաբերյալ տրված ճշգրտությամբ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մեծությունների չափումը տրված ճշտությամբ» թեմայից 00:20:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ մեծությունների չափման վերաբերյալ տրված ճշգրիտությամբ