Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տասնորդական կոտորակների կարգերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ կոտորակը
2. Բառերով տրված տասնորդական կոտորակ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բառերով տրված տասնորդական կոտորակի գրառումը
3. Թվի կարգային միավորների աղյուսակ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լրացնել աղյուսակը
4. Սովորական կոտորակի դիրքային գրառումը (հարյուրերորդական) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սովորական կոտորակի դիրքային գրառումը
5. Տասնորդական կոտորակը սովորական կոտորակի տեսքով (տասհազարերորդականներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տասնորդական կոտորակը պետք է գրել սովորական կոտորակի տեսքով
6. Տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տասնորդական կոտորակի ամբողջ մասը
7. Կոտորակի կարգերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել տասնորդական կոտորակի կարգերում գրված թվերը
8. Քանորդը պետք է բերել տասնորդական կոտորակի (կանոնավոր կոտորակ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քանորդը պետք է բերել տասնորդական կոտորակի
9. Սովորական կոտորակը տասնորդականի տեսքով (հայտարարի ձևափոխություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գրել սովորական կոտորակը տասնորդականի տեսքով
10. Քանորդը տասնորդական կոտորակի տեսքով (անկանոն կոտորակ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քանորդը պետք է բերել տասնորդական կոտորակի
11. Կանոնավոր կոտորակը բերվում է տասնորդականի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կանոնավոր կոտորակը բերվում է տասնորդականի

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը» թեմայից 00:10:00 հեշտ 5Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը» թեմայից 00:20:00 հեշտ 8Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Տասնորդական կոտորակի դիրքային գրառումը» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ տասնորդական կոտորակների դիրքային գրառման վերաբերյալ