Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քիմիան որպես բնագիտություն մաս: Քիմիան մեր շրջապատում Իմանալ ի՞նչ գիտություն է քիմիան և ի՞նչ է ուսումնասիրում
2. Մարմին և նյութ: Քիմիական նյութերի տարածվածությունը բնության մեջ Իմանալ ֆիզիկական մարմին և նյութ հասկացությունները
3. Նյութերի հատկությունները Իմանալ նյութերի հատկությունները, տարբերել նյութերի երեք ագրեգատային վիճակները՝ պինդ, հեղուկ և գազային

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նյութերի և ֆիզիկական մարմինների տարբերակում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ տարբերել Ֆիզիկական մարմինը նյութից
2. Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իմացության ստուգում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իմացության ստուգում
3. Նյութի ագրեգատային վիճակի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նյութի ագրեգատային վիճակի ( պինդ, հեղուկ և գազային) տարբերակումը
4. Քիմիական սարքավորումները ճանաչում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ անվանել քիմիական սարքավորումը
5. Որոշել, թե ո՞ր նյութից է նպատակահարմար պատրաստել ֆիզիկական մարմինը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Որոշել ընտրած նյութի կիրառման նպատակահարմարությունը տվյալ մարմինը պատրաստելիս
6. Տարբերակել բնական և ձեռակերտ նյութերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ տարբերել նյութի ծագումը
7. Կարողանալ տարբերակել զգայարաններով որոշվող ֆիզիկական հատկությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ տարբերակել զգայարաններով որոշվող ֆիզիկական հատկությունը
8. Մարմինների և նյութերի վերաբերյալ պնդումների հաստատում կամ հերքում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Օգտագործելով գիտելիքները մարմին և նյութ հասկացությունների վերաբերյալ, հաստատել կամ հերքել պնդումը:
9. Օրգանական և անօրգանական նյութերի տարբերակում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Կարողանալ տարբերակել օրգանական նյութն անօրգանականից
10. Նյութի հատկության որոշումը դիտարկմամբ և փորձով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Կարողանալ ընտրել նյութի հատկության որոշման եղանակը ՝ դիտարկմամբ կամ փորձով
11. Նյութի և ֆիզիկական մարմնի տարբերակում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ տարբերել նյութը ֆիզիկական մարմնից
12. Կենդանի և անկենդան բնություն մասերի տարբերակում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ տարբերակել կենդանի և անկենդան բնության մասերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մարմին և նյութ» թեմայի վերաբերյալ 00:08:00 հեշտ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Մարմին և նյութ» թեմայի վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանալ տարբերել Ֆիզիկական մարմինը նյութից, նյութերի հետ վարվելու տեղնիկական կանոները, ըստ նյութի հատկության որոշի կիրառության նպատակահարմարությունը:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանքի հաձնարարություն «Նյութերի հատկությունները» թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 19Մ. Ստուգել և ամրապնդել սովորողների գիտելիքները նյութերի հատկությունների , լաբորատոր սարքավորումների վերաբերյալ: Ստուգել արդյո՞ք սովորողները կարող են նյութերը ճանաչել ըստ հատկությունների:
2. Ստուգողական աշխատանք «Նյութերի հատկությունները» թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 բարդ 18Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները նյութերի հատկությունների, դիտում, նկարագրում, քիմիական փորձ հասկացությունների վերաբերյալ: Սովորողը պետք է կարողանա տարբերել նյութի ծագումը, զգայարաններով որոշվող ֆիզիկական հատկությունը, տարբերակել օրգանական նյութն անօրգանականից:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը