Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ալկալիական մետաղների ընդհանուր բնութագիրը Իմանալ ալկալիական մետաղների դիրքը պարբերական համակարգում, ատոմների ընդհանուր բնութագիրը: Ալկալիական մետաղների ֆիզիկական հատկությունները
2. Ալկալիական մետաղների քիմիական հատկությունները Իմանալ ալկալիական մետաղների քիմիական հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ալկալիական մետաղների վալենտային էլեկտրոնի գլխավոր և օրբիտալային թվերի արժեքների որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների ատոմների կառուցվածքի վերաբերյալ: Կարողանալ ընտրել այդ տարրերի ատոմների գլխավոր և օրբիտալային թվերի արժեքները
2. Աղի ընտրություն ըստ բոցի գունավորմանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների միացությունների (աղերի) հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ ընտրել այն աղը, որը գունավորում է կրակի բոցը դեղին
3. Ավարտել քիմիական ռեակցիայի հավասարումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների և նրանց միացությունների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ ավարտել քիմիական ռեակցիայի հավասարումը
4. Ալկալու և լուծվող աղի փոխազդեցությունից առաջացած նստվածքի զանգվածի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների և նրանց միացությունների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ համակարգել գիտելիքները և լուծել խնդիրը
5. Ալկալիական մետաղների ընտրությունը ազոտի հետ՝ ըստ ջերմաստիճանային պայմանի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների ատոմների կառուցվածքի և քիմիական հատկությունների վերաբերյալ
6. Կազմել քիմիական ռեակցիաների հավասարումները՝ ըստ ուրվագրի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների ատոմների կառուցվածքի և քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել ռեակցիաների հավասարումները ըստ՝ փոխարկումների շղթայի
7. Ալկալիական մետաղի և ջրի փոխազդեցությունից անջատված գազի ծավալի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների ատոմների կառուցվածքի և քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Համակարգել գիտելիքները և լուծել խնդիրը
8. Ըստ փոխարկումների շղթայի՝ որոշել ալկալիական մետաղը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների ատոմների կառուցվածքի և քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ կազմել՝ ըստ փոխարկումների շղթայի ռեակցիաների հավասարումները և կատարել համապատասխան հաշվարկներ
9. Որոշել ալկալու և թթվային օքսիդի փոխազդեցությունից առաջացած աղի բնույթը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների առաջացրած միացությունների (ալկալիների) քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կրկնել աղերի դիսոցման վերաբերյալ տեսությունը: Կարողանալ համակարգել գիտելիքները և լուծել խնդիրը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ալկալիական մետաղների վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 12Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների ատոմների կառուցվածքի վերաբերյալ, միացությունների (աղերի) հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ ընտրել այդ տարրերի ատոմների գլխավոր և օրբիտալային թվերի արժեքները, ընտրել այն աղը, որը գունավորում է կրակի բոցը դեղին

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք ալկալիական մետաղների վերաբերյալ 00:15:00 միջին 7Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների և նրանց միացությունների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կարողանալ համակարգել գիտելիքները և լուծել խնդիրը
2. Ստուգողական աշխատանք ալկալիական մետաղների վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 14Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ալկալիական մետաղների առաջացրած միացությունների (հիդրիդների) քիմիական հատկությունների վերաբերյալ: Կրկնել հիմնային օքսիդների քիմիական հատկությունների վերաբերյալ տեսությունը: Համակարգել գիտելիքները և լուծել խնդիրը

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը