Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքը, սահմանները Նյութը նվիրված է Հայկական լեռնաշխարհի սահմանների և աշխարհագրական դիրքի մեկնաբանությանը
2. Խնդիրների լուծման ուղեցույց Նյութը նվիրված է մի շարք աշխարհագրական-մաթեմատիկական խնդիրների լուծման մեխանիզմների մեկնաբանությանը, որը անհրաժեշտ է գլխում առաջադրված որոշ վարժությունների կատարման համար

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայաստան հասկացության իմաստները և Հայկական լեռնաշխարհի մեզոդիրքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքի և Հայաստան տեղանվան վերաբերյալ աշակերտի գիտելիքները
2. Աշխարհագրական դիրքի գնահատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու աշխարհագրական դիրք հասկացության ընկալումը և զարգացնելու դրա գնահատման հմտությունները
3. Քարտեզի վրա երկու կետերի միջև հեռավորության որոշումն ըստ մասշտաբի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժության նպատակն է Հայկական լեռնաշխարհի օրինակով թարմացնել աշակերտների գիտելիքները մասշտաբի վերաբերյալ և զարգացնել նրանց կիրառական հմտությունները քարտեզներից արդյունավետ օգտվելու համար
4. Աշխարհագրական դիրքի տարատեսակների տարբերակում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու աշխարհագրական դիրքի տարատեսակների էական հատկանիշների ընկալումը
5. Հայկական լեռնաշխարհին հարակից ֆիզիկա-աշխարհագրական օբյեկտները. քարտեզի իմացություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Վարժությունը միտված է զարգացնելու տարածական կողմնորոշման հմտությունը քարտեզի միջոցով և ամրապնդելու Հայկական լեռնաշխարհի մեզոաշխարհագրական դիրքի իմացությունը
6. ՏԱԴ-ի և ՔԱԴ-ի փոփոխման պատճառները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու տնտեսաաշխարհագրական և քաղաքաաշխարհագրական դիրքի փոփոխությունները պայմանավորող գործոնների իմացությունը
7. Աշխարհագրական լայնության որոշումը Արեգակնայի ճառագայթների անկման անկյան միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ամրապնդելու աշխարհագրական դիրքի և բնական երևույթների միջև կապերի ընկալումը՝ խնդիրների լուծման միջոցով
8. Քարտեզի վրա կետերի կոորդինատներով հեռավորության որոշման խնդիր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է զարգացնելու աշխարհագրական կոորդինատներով աշխատելու հմտությունները և ամրապնդելու Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ գիտելիքները
9. Մասշտաբի վերաբերյալ խնդիր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է խնդիրների միջոցով ամրապնդելու Հայկական լեռնաշխարհի տարածքի և քարտեզագրական մասշտաբների միջև առնչությունների ընկալումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխրահի աշխարհագրական դիրքը և սահմանները 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքը 00:20:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ
2. Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքը 00:25:00 միջին 17Մ. Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրական դիրքի վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը