Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հողաբուսական ծածկը Տեսական նյութը վերաբերում է Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկույթի առանձնահատկություններին
2. Կենդանական աշխարհը և լանդշաֆտային գոտիները Տեսական նյութը վերաբերում է Հայկական լեռնաշխարհի կենդանական աշխարհին և բնատարածքային համալիրներին՝ լանդշաֆտներին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի կենդանական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ Հայկական լեռնաշխարհի կենդանական աշխարհի տեսակային կազմի և տարածման առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
2. Հայկական լեռնաշխարհի բուսական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ Հայկական լեռնաշխարհի բուսական աշխարհի տեսակային կազմի և տարածման առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
3. Վերընթաց լանդշաֆտային գոտիների հերթականությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ Հայկական լեռնաշխարհի բնական համալիրների տարածման առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
4. Հողաբուսական ծածկույթի տարածումն ու առանձնահատկությունները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ հայկական լեռնաշխարհի բուսական աշխարհի և հողերի տեսակային կազմի և տարածման առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
5. Հողատիպերի որոշումն՝ ըստ բնութագրի 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ Հայկական լեռնաշխարհի հողերի վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
6. Լանդշաֆտային գոտիների որոշումն ըստ նկարագրի 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ Հայկական լեռնաշխարհի լանդշաֆտների առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
7. Քարտեզի վրա լանդշաֆտային գոտիների որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ քարտեզում լանդշաֆտային գոտիների տարածման օրինաչափությունների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
8. Լուսանկարի միջոցով լանդշաֆտային գոտու որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների մոտ Հայկական լեռնաշխարհի լանդշաֆտների վերաբերյալ գիտելիքների ստուգմանն ու ամրապնդմանը
9. Ջերմաստիճանի և խոնավության հարաբերակցությամբ համապատասխան լանդշաֆտային գոտու առաջացումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Առաջադրանքը միտված է սովորողների վերլուծական ընդունակությունների զարգացմանը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկը 00:18:00 միջին 4Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկն ու կենդանական աշխարհը 00:20:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկի ու կենդանական աշխարհի վերաբեյալ
2. Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկն ու կենդանական աշխարհը 00:25:00 միջին 19Մ. Առաջադրանքներ Հայկական լեռնաշխարհի հողաբուսական ծածկի ու կենդանական աշխարհի վերաբերյալ