Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Պրիզմայի հասկացությունը Պրիզմայի հասկացությունը:
2. Զուգահեռանիստը որպես պրիզմա Զուգահեռանիստը որպես պրիզմա:
3. Պրիզմայի անկյունագծերն ու անկյունագծային հատույթները Պրիզմայի անկյունագծերն ու անկյունագծային հատույթները:
4. Պրիզմայի անկյունագծի և հիմքի հարթության կազմած անկյունը Պրիզմայի անկյունագծի և հիմքի հարթության կազմած անկյունը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հարցեր քառանկոյւն պրիզմայի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պատասխանել հարցերին:
2. Պնդում պրիզմայի և նրա տարրերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է:
3. Պրիզմայի նիատերի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել պրիզմայի նիատերի թիվը:
4. Պրիզմայի տեսքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ նկարը:
5. Պնդում նկարի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է:
6. Հարցեր վեցանկյուն պրիզմայի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2.5Մ. Պետք է պատասխանել հարցերին:
7. Սահմանում պրիզմայի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2.2Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել սահմնումը:
8. Թեքի և հարթության կազմած անկյունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4.2Մ. Պետք է ճիշտ ձևակերպել կառուցման քայլերը:
9. Վեցանկյուն պրիզմայի անկյունագծի կազմած անկյունը հիմքի հարթության հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել վեցանկյուն պրիզմայի անկյունագծի կազմած անկյունը հիմքի հարթության հետ:
10. Պնդումներ պրիզմայի անկյունագծերի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
11. Վեցանկյուն պրիզմայի մեծ անկյունագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել ուղիղ վեցանկյուն պրիզմայի մեծ անկյունագիծը:
12. Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի կողը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի կողը:
13. Պրիզմայի անկյունագծերի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել պրիզմայի անկյունագծերի թիվը:
14. Ճիշտ և սխալ պնդումներ պրիզմայի նիստերի մասին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
15. Վեցանկյուն պրիզմայի անկյունագծի և հիմքի կազմած անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է որոշել վեցանկյուն պրիզմայի անկյունագծի և հիմքի կազմած անկյունը:
16. Եռանկյուն պրիզմայի բարձությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել եռանկյուն պրիզմայի բարձությունը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Պրիզմայի հասկացությունը» թեմայից 00:25:00 հեշտ 9.5Մ. Առաջադրանքներ պրիզմայի հասկացության վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Պրիզմայի հասկացությունը» թեմայից 00:30:00 միջին 10.2Մ. Առաջադրանքներ պրիզմայի հասկացության վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Պրիզմայի հասկացությունը» թեմայից 00:30:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ պրիզմայի հասկացության վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը