Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Զուգահեռ հարթություններ Զուգահեռ հարթություններ, զուգահեռ հարթությունների հայտանիշը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հարթությունների փոխդասավորությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել հարթությունների փոխդասավորությունը խորանարդում
2. Հարթությունների զուգահեռության հայտանիշը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է կիրեռել հարթությունների զուգահեռության հայտանիշը
3. Զուգահեռ հարթությունների ուղիղների կազմած անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել զուգահեռ հարթությունների ուղիղների կազմած անկյունը
4. Պնդումներ հարթությունների զուգահեռության վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
5. Պնդման ձևակերպումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2.3Մ. Պետք է լրացնել պնդման ձևակերպումը
6. Նկարի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել զուգահեռության հայտանիշին համապատասխանող նկարը
7. Երկու հարթությունների զուգահեռությունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք հարթությունները զուգահեռ են
8. Պնդման ապացուցում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է ապացուցել պնդումը
9. Ուղիղների և հարթությունների դասավորությունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է պարզել ուղիղների և հարթությունների դասավորությունը
10. Ուղիղներ և հարթություններ զոգահեռանիստում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է կիրառել հարթությունների զուգահեռության հայտանիշը
11. Նկարին համապատասխանող նախադասություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել զուգահեռության հայտանիշին համապատասխանող նախադասությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Զուգահեռ հարթություններ» թեմայից 00:15:00 միջին 12.3Մ. Առաջադրանքներ տարածության մեջ երկու զուգահեռ հարթությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Զուգահեռ հարթություններ» թեմայից 00:20:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ տարածության մեջ երկու զուգահեռ հարթությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Զուգահեռ հարթություններ» թեմայից 00:30:00 միջին 26.3Մ. Առաջադրանքներ տարածության մեջ երկու զուգահեռ հարթությունների վերաբերյալ