Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Զուգահեռագիծ Զուգահեռագծի սահմանումն ու հատկությունները
2. Զուգահեռագծի հայտանիշները Զուգահեռագծի հայտանիշները, օրինակներ
3. Զուգահեռագծի բարձրություն Զուգահեռագծի բարձրությունը սահմանվում է որպես հեռավորություն նրա զուգահեռ կողմերի միջև

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տեսական հարցեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տեսական հարցեր զուգահեռագծի հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ
2. Զուգահեռագծի անկյունները (ստուգում) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ստուգել, թե արդո՞ք զուգահեռագծի անկյունների չափոււմները ճիշտ են
3. Զուգահեռագծի անկյունները (հաշվում) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել զուգահեռագծի անկյունների մեծությունները
4. Պնդումներ զուգահեռագծի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները զուգահեռագծի վերաբերյալ
5. Զուգահեռագծի պարագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել զուգահեռագծի պարագիծը
6. Զուգահեռագծի կողմերը (կողմերի տարբերություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել զուգահեռագծի կողմերը, եթե տրված է կողմերի տարբերությունը և պարագիծը
7. Զուգահեռագծի անկյունները (հավասարում) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Զուգահեռագծի անկյունները պետք է հաշվել հավասարման միջոցով
8. Զուգահեռագծի անկյունները, խաչադիր անկյուններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել զուգահեռագծի անկյունները, եթե հայտնի է անկյունագծի և կողմի կազմած անկյունը
9. Զուգահեռագծի բութ անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել զուգահեռագծի բութ անկյունը
10. Զուգահեռագծի կողմի երկարությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել զուգահեռագծի կողմի երկարությունը, եթե տրված է պարագիծը և մյուս կողմը
11. Զուգահեռագծի տեսական պնդումներ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Զուգահեռագիծ» թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ զուգահեռագծի սահմանման, կողմերի, անկյունների և հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Զուգահեռագիծ» թեմայից 00:25:00 միջին 15Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ զուգահեռագծի սահմանման, կողմերի, անկյունների և հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Զուգահեռագիծ» թեմայից 00:30:00 բարդ 17Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ զուգահեռագծի սահմանման, կողմերի, անկյունների և հատկությունների վերաբերյալ