Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հավասարաչափ շարժում, արագություն Հավասարաչափ շարժում, արագություն՝ սահմանումներ, բանաձևեր
2. Ճանապարհի և ժամանակի հաշվարկը հավասարաչափ շարժման դեպքում Ճանապարհի և ժամանակի հաշվարկը հավասարաչափ շարժման դեպքում՝ բանաձևեր

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ի՞նչ գիտենք մեխանիկական շարժման մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սահմանումների, բանաձևերի իմացությամբ նախադասությունների կազմում
2. Ներկայացնել կմ/ժ-ը մ/վ -ով, մ/վ-ը՝ կմ/ժ -ով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անցում կմ/ժ-ից մ/վ -ի, մ/վ-ից՝ կմ/ժ -ի
3. Ներկայացնել մ/վ -ը սմ/վ -ով, մ/ր -ով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անցում մ/վ -ից սմ/վ -ի, մ/ր -ի
4. Ներկայացնել կմ/ժ-ը մ/ր-ով, սմ/վ-ով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Անցում կմ/ժ -ից մ/ր-ի , սմ/վ -ի
5. Արագության հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Արագության հաշվարկ
6. Անցած ճանապարհի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Անցած ճանապարհի որոշումը, երբ հայտնի է արագությունը և չափվում է ժամանակը: Պետք է կատարվի անցում կմ/ժ-ից մ/վ-ի
7. Արագությունների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Որոշվում են ավտոմեքենաների արագություններն՝ արտահայտված կմ/ժ-ով, այնուհետև համեմատվում են
8. Նավի շարժման ժամանակը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Որոշվում է նավի շարժման ժամանակը հոսանքի ուղղությամբ
9. Արագության որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Արագության որոշումը քայլի երկարությամբ և դրանց քանակով: Պատասխանը պետք է ներկայացվի արագության տարբեր չափման միավորներով
10. Շրջանցման ժամանակի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Նույն ուղղությամբ տարբեր արագություններով շարժվող գնացքների շրջանցման ժամանակի որոշում
11. Մարմնի արագության որոշումը գրաֆիկի միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Վերլուծելով մարմնի շարժման գրաֆիկը, որոշվում է արագությունն ու ճանապարհը
12. Աշխատանք շարժման գրաֆիկով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վերլուծելով ճանապարհի՝ ժամանակից կախվածությունն արտահայտող գրաֆիկը, որոշվում են երկու մարմինների արագություններն ու ճանապարհները, համեմատվում են արդյունքները
13. Մարդը շարժասանդուղքի վրա (խնդիր) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Շարժասանդուղքի արագության որոշում, եթե հայտնի են մարդու՝ անշարժ շարժասանդուղքով և շարժվող շարժասանդուղքով բարձրանալու ժամանակները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճանապարհ, հետագիծ: Հավասարաչափ շարժում, արագություն 00:20:00 միջին 7Մ. Ճանապարհ, հետագիծ: Հավասարաչափ շարժում, արագություն: Աշխատանք չափման միավորներով
2. Ճանապարհի և արագության հաշվարկ հավասարաչափ շարժման ժամանակ 00:20:00 միջին 6Մ. Ճանապարհի և արագության հաշվարկ հավասարաչափ շարժման ժամանակ