Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մոդուլ պարունակող պարզագույն հավասարումներ Տրվում է մոդուլ պարունակող հավասարման լուծումը
2. Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ (-A<x<A) Մոդուլ պարունակող անհավասարումների (-A<x<A) լուծումը
3. Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ (x>A կամ x<-A) Մոդուլ պարունակող անհավասարումների (x>A կամ x<-A) լուծումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մոդուլը հավասար է զրոյի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Լուծվում է մոդուլով հավասարում
2. Տրված թիվը լուծում է, կամ ոչ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված թիվը անհավասարման լուծում է, թե ոչ
3. Մոդուլով ոչ խիստ անհավասարում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Լուծվում է մոդուլ պարունակող ոչ խիստ անհավասարում
4. Մոդուլը հավասար է դրական թվի 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Լուծվում է մոդուլով հավասարում
5. Մոդուլով սովորական անհավասարում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Լուծվում է մոդուլ պարունակող սովորական անհավասարում
6. Մոդուլը հավասար է դրական թվի, կոտորակ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Լուծվում է մոդուլով հավասարում, կոտորակ
7. Մոդուլով անհավասարման լուծման ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել մոդուլով անհավասարման լուծումը
8. Անհավասարման ամենափոքր ամբողջ լուծումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է գտնել անհավասարման ամենափոքր ամբողջ լուծումը
9. Մոդուլով անհավասարման ամենամեծ ամբողջ լուծման ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է ընտրել մոդուլով անհավասարման ամենամեծ ամբողջ լուծումը
10. Ոչ խիստ անհավասարման լուծման ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է ընտրել մոդուլով ոչ խիստ անհավասարման լուծումը
11. Մոդուլով անհավասարման լուծումը համախմբի միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Մոդուլով անհավասարման լուծումը համախմբի միջոցով
12. Անհավասարման ամենափոքր բնական լուծումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է գտնել անհավասարման ամենափոքր բնական լուծումը
13. Մոդուլով անհավասարման ամենամեծ ամբողջ բացասական լուծման ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 1Մ. Պետք է ընտրել մոդուլով անհավասարման ամենամեծ ամբողջ բացասական լուծումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ» թեմայից 00:10:00 միջին 7Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ մոդուլ պարունակող հավասարումների , անհավասարումների և դրանց լուծումների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ մոդուլ պարունակող հավասարումների , անհավասարումների և դրանց լուծումների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Մոդուլ պարունակող անհավասարումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 7Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ մոդուլ պարունակող հավասարումների , անհավասարումների և դրանց լուծումների վերաբերյալ