Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տեղադրման եղանակ Նկարագրվում է համակարգերի լուծման տեղադրման եղանակի ալգորիթմը, բերվում է օրինակ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Մի փոփոխականը արտահայտել մյուսով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հավասարման մի փոփոխականը արտահայտել մյուսով
2. a փոփոխականը պետք է արտահայտել b-ի միջոցով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. a փոփոխականը պետք է արտահայտել b-ի միջոցով
3. Գծային հավասարումների համակարգ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Գծային հավասարումների համակարգի լուծում
4. Համակարգի լուծում, երբ տրված է մի փոփոխականը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Համակարգի լուծում, եթե մի փոփոխականի արժեքը տրված է
5. Համակարգի լուծում, երբ հայտնի է փոփոխականը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Համակարգի լուծում, եթե տրված է փոփոխականներից մեկի արժեքը
6. Համակարգի լուծում, մի փոփոխական արտահայտված է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Համակարգի լուծում, եթե մի փոփոխականը արտահայտված է մյուսով
7. Համակարգի լուծում (երկրորդ հավասարման մեջ փոփոխականն արտահայտված է) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Համակարգի լուծում (երկրորդ հավասարման մեջ փոփոխականն արտահայտված է): Փակագծերը բացելիս պետք է փոխել անդամների նշանները
8. Հավասարումների համակարգ (բազմապատկման բաշխական օրենքը) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Համակարգի լուծում, բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառմամբ
9. Հավասարումների համակարգ, փակագծերի բացում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Համակարգի լուծում, « - » նշանով սկսվող փակագծերի բացման ընթացքում բազմապատկման բաշխական օրենքի կիրառում
10. Կոտորակային հավասարումների համակարգ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 8Մ. Լուծվում է կոտորակային հավասարումների համակարգ
11. Երկու կոտորակային հավասարումների համակարգ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Լուծվում է երկու կոտորակային հավասարումների համակարգ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Տեղադրման եղանակը» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ երկու անհայտներով երկու գծային հավասարումների համակարգի լուծման վերաբերյալ: Համակարգերը լուծվում են տեղադրման եղանակով

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Տեղադրման եղանակը» թեմայից 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ երկու անհայտներով երկու գծային հավասարումների համակարգի լուծման վերաբերյալ: Համակարգերը լուծվում են տեղադրման եղանակով
2. Ստուգողական աշխատանք «Տեղադրման եղանակը» թեմայից 00:20:00 միջին 26Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ երկու անհայտներով երկու գծային հավասարումների համակարգի լուծման վերաբերյալ: Համակարգերը լուծվում են տեղադրման եղանակով