Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կանաչ մամուռները և նրանց կենսապայմանները Կանաչ մամուռները, նրանց կենսապայմանները
2. Պտերանմանների կառուցվածքը, կենսապայմանները և բազմազանությունը Պտերանմանների կառուցվածքը, կենսապայմանները և բազմազանությունը
3. Սպորավորները և բնական վառելանյութի առաջացումը Սպորավորները և բնական վառելանյութի առաջացումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սպորավորների բազմազանությունը և տարածվածությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սպորավորների բազմազանությունը և տարածվածությունը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Սպորավորների դասերի համեմատական բնութագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սպորավորների դասերի համեմատական բնութագիրը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
3. Սպորավորների հիմնական արտաքին կառուցվածքային հատկանիշները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սպորավորների հիմնական արտաքին կառուցվածքային հատկանիշները: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
4. Սպորավորների և ջրիմուռների կարգաբանական համեմատությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Սպորավորների և ջրիմուռների կարգաբանական համեմատությունը: Ուսումնասիրել բերված տվյալները և ճիշտ լրացնել տառերը
5. Սպորավորների սերունդների հերթագայությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Սպորավորների սերունդների հերթագայությունը: Գրել ճիշտ պատասխանները
6. Մամուռներ և պտերանմաններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Մամուռներ և պտերանմաններ: Վերլուծիր օրինաչափությունը և լրացրու ավելորդ անվանումը
7. Սպորավորների և ջրիմուռների համեմատական վերլուծություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Սպորավորների և ջրիմուռների համեմատական վերլուծություն: Դիտիր, վերլուծիր և նշիր ճիշտ պատասխանները
8. Մամուռների կառուցվածքային առանձնահատկությունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Մամուռների կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
9. Սպորավորների արտաքին կառուցվածքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Սպորավորների արտաքին կառուցվածքը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սպորավորների բազմազանությունը և տարածվածությունը 00:09:00 միջին 10Մ. Սպորավորների բազմազանությունը և տարածվածությունը: Կատարել տրված առաջադրանքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սպորավորների դասերի համեմատական բնութագիրը 00:15:00 միջին 13Մ. Սպորավորների դասերի համեմատական բնութագիրը: Կատարել տրված առաջադրանքները
2. Սպորավորների արտաքին կառուցվածքը 00:22:00 բարդ 15Մ. Սպորավորների արտաքին կառուցվածքը: Կատարել տրված առաջադրանքները