Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Արմատամտրակավորնորի տիպի բնութագիրը Արմատամտրակավորնորի տիպի բնութագիրը
2. Թարթիչավորների տիպի բնութագիրը Թարթիչավորների տիպի բնութագիրը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նախակենդանիների բազմազանությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նախակենդանիների բազմազանությունը: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
2. Նախակենդանիների ենթաթագավորությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նախակենդանիների ենթաթագավորությունը: Ընտրիր ճիշտ թիվը:
3. Նախակենդանիների բջջային ձևերն ու տեսակները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նախակենդանիների բջջային ձևերն ու տեսակները: Ընտրել ճիշտ պատասխանը
4. Նախակենդանիների կենսագործունեությունը դրսևորող կազմավորումները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Նախակենդանիների կենսագործունեությունը դրսևորող կազմավորումները: Գրիր ճիշտ տառերը և ստեղծիր համապատասխանություն
5. Նախակենդանիների բազմացումը և հատկանիշները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Նախակենդանիների բազմացումը և հատկանիշները: Ստեղծել համապատասխանություն և գրել համարժեք տառերը
6. Գործառույթներ և կազմավորումներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Օրգաններ և օրգան համակարգեր: Կողմնորոշվիր և ընտրիր ճիշտ տարբերակ:
7. Ամեոբայի բջջի կառուցվածքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ամեոբայի բջջի կառուցվածքը: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
8. Հողաթափիկ ինֆուզորիայի բջջի կառուցվածքը և գործառույթները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Հողաթափիկ ինֆուզորիայի բջջի կառուցվածքը և գործառույթները: Վերլուծել, գրել ճիշտ թիվը և ընտրել ճիշտ պատասխան
9. Էվգլենայի կառուցվածքը և կենսագործումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Էվգլենայի կառուցվածքը և կենսագործումը: Ընտրիր նշված թվի տակ թաքնված հասկացությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նախակենդանիների հիմնական տիպերը 00:08:00 միջին 6Մ. Առաջադրանքներ «Նախակենդանիների հիմնական տիպերը» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նախակենդանիների հիմնական տիպերը 00:13:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ «Նախակենդանիների հիմնական տիպերը» թեմայից
2. Նախակենդանիների հիմնական տիպերը 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ «Նախակենդանիների հիմնական տիպերը» թեմայից