Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեք (մոդուլ) Ռացիոնալ թվի բացարձակ արժեքը (մոդուլը)

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բացասական և դրական կոտորակների մոդուլները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բացասական և դրական կոտորակների մոդուլները
2. Կետերի հեռավորությունը զրոյից (կոտորակային թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել կետերի հեռավորությունը զրոյից (կոտորակային թվեր)
3. Մոդուլներով գործողություն 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է կատարել գործողությունը
4. Բացասական կոտորակի մոդուլը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել բացասական կոտորակի մոդուլը
5. Մոդուլով հավասարման լուծումները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել մոդուլով հավասարման լուծումները
6. Երկու թվերի կապը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Բացասական թվի հակադիր թվի արժեքը
7. Մոդուլով հավասարման լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել մոդուլով հավասարման արմատները
8. Հավասարման որոշակի արմատների թիվը, աջ մասում զրո է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել հավասարման որոշակի արմատների թիվը
9. Մոդուլներով արտահայտություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը
10. Հավասարման լուծումները (խառը թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել հավասարման լուծումները (խառը թվեր)
11. Հավասարման որոշակի արմատների թիվը, աջ մասում զրո չէ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել հավասարման որոշակի արմատների թիվը
12. Ամենամեծ մոդուլով խառը թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ամենամեծ մոդուլ ունեցող խառը թիվը
13. Հավասարման արմատների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել հավասարման արմատների թիվը
14. Անհավասարման ռացիոնալ լուծումները 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Մոդուլով անհավասարման ռացիոնալ լուծումները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ռացիոնալ թվի մոդուլը» թեմայից 00:10:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերի բացարձակ արժեքի (մոդուլի) վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ռացիոնալ թվի մոդուլը» թեմայից 00:15:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերի բացարձակ արժեքի (մոդուլի) վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ռացիոնալ թվի մոդուլը» թեմայից 00:20:00 միջին 24Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերի բացարձակ արժեքի (մոդուլի) վերաբերյալ