Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ը-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը Բառասկզբում լսվող ը հնչյունը գրվում է ը տառով:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գրե՞լ, թե՞ չգրել 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել, թե տրված բառերի մեջ ը պիտի գրե՞լ, թե՞ ոչ:
2. Գտի'ր հոմանիշը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Գտնել տրված բառերի հոմանիշները կամ հականիշները. դրանք գրվում են ը-ով:
3. Արտահայտի'ր մեկ բառով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է տրված բառակապակցությունների իմաստն արտահայտել մեկ բառով: Բառերը գրվում են ը-ով:
4. Գտի'ր համարժեքը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է գտնել տրված բառերի հոմանիշները, հականիշները կամ արտահայտել մեկ բառով. լսվում է, բայց չի գրվում ը:
5. Գտի'ր արմատները, կազմի'ր ուրիշ բառ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Գտնել տրված բառերի արմատները, դրանց միացումով ստանալ նոր բառեր, որոնցում կամ գրվում է ը կամ լսվում, բայց չի գրվում :
6. Ավելացրո'ւ արմատը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Տրված բառերին համաապտասխանող արմատը պիտի ընտրել:
7. Դո'ւրս գրիր բառերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Տրված բառաշարքից կամ տեքստից առանձնացնել նույն արմատ կամ ածանց ունեցող, ը-ով կամ առանց ը գրվող բառերը:
8. Գտի'ր ավելորդ բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Տրված բառաշարքում պիտի գտնել ավելորդ բառը, դա փոխարինել հոմանիշ, հականիշ բառերով կամ բառակապակցությանբ:
9. Գուշակի՛ր բառը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Պետք է աշակերտը գուշակի բառը՝ ըստ տրված հրահանգի:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք՝ Ը-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:07:00 միջին 12Մ. Ը-ի արտասանության և ուղղագրության շուրջ վարժանք:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք՝ Ը-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:08:00 միջին 14Մ. Ը-ի արտասանության և ուղղագրության շուրջ սովորածի ամրապնդում:
2. Ստուգողական աշխատանք՝ Ը-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը 00:10:00 միջին 10Մ. Ը-ի արտասանության և ուղղագրության իմացության և կիրառության ստուգում: