Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կովալենտային կապի առաջացումը Զանազանել կովալենտային կապի տարատեսակները, կովալենտային կապի հատկությունները, առաջացման փոխանակային և դոնորակցեպտորային մեխանիզմները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կովալենտային կապի վերաբերյալ ճիշտ պնդման ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը կովալենտային կապի և նրա առաջացման եղանակների վերաբերյալ
2. Միայն կովալենտային կապերով նյութերի շարքի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել միայն կովալենտային կապեր պարունակող նյութերի շարքը՝ նյութերի երեք շարքից, զանազանել իոնային և խառը կապերով միացությունները
3. Կապի տեսակի և քիմիական բանաձևի համապատասխանեցում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համապատասխանեցնել աղյուսակի երկու սյունակներում տրված քիմիական կապերի տեսակաները և նյութերի քիմիական բանաձևերը
4. Տարբեր տեսակի կապերով միացությունների ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ ընտրել միայն կովալենտային, միայն իոնային, կովալենտային, իոնային, և՛ կովալենտային և՛ իոնային կապերով միացությունները՝ տրված բանաձևերի շարքից
5. Կովալենտային կապով նյութերից իոնային բյուրեղավանդակով նյութի ստացում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ ընտրել կովալենտային կապով երկու միացություն՝ նման կապով նյութերի տրված շարքից, որոնց փոխազդեցությունից ստացվում է իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նոր միացություն և կատարել զանազան հաշվարկներ
6. Իոնի էլեկտրոնային բանաձևում էլեկտրոնային զույգերի թվի որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ որոշել էլեկտրոնային զույգերի թիվը ամոնիում իոնի էլեկտրոնային բանաձևում, գրել նրա և ալկալու փոխազդեցության հավասարումը և կատարել ծավալի հաշվարկ
7. Նյութի ընտրություն՝ ըստ կովալենտ կապի առաջացման եղանակի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ընտրել գազային նյութը՝ ըստ նրա մոլեկուլում առակա կովալենտային կապերի թվի և առաջացման եղանակի, հաշվել ընտրած նյութի մոլեկուլի էլեկտրոնային բանաձևում առկա չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերի թիվը և կատարել զանազան հաշվարկներ
8. Եվ՛ իոնային, և՛ կովալենտային կապով միացության ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ ընտրել և՛ իոնային, և՛ կովալենտային կապեր ունեցող միացությունը, որը նստվածքագոյացման ռեակցիաներ է տալիս և՛ ալկալու, և՛ բարիումի քլորիդի հետ, զանազան հաշվարկներ կատարել
9. Թթվածնի ատոմը որպես դոնոր և որպես ակցեպտոր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ տարբերել նյութերը, որոնցում թթվածինը որպես էլեկտրոնային զույգի դոնոր է և որպես էլեկտրոնային զույգի ակցեպտոր է, կարողանալ հաշվել պրոտոնների քանակը, թթվածնի մոլային բաժինը և զանգվածը ընտրած նյութի որոշակի քանակում
10. Որոշակի հատկությամբ, և՛ իոնային, և՛ կովալենտայի կապերով միացության ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ ընտրել և՛ իոնային, և՛ կովալենտային կապերով այնպիսի միացություն, որը կիրառվում է փակ տարածություններում կուտակված ածխաթթու գազի կլանման և թթվածնի ծախսը մասնակիորեն լրացնելու համար, կատարել զանազան հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք կովալենտային կապի առաջացումը թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 6Մ. *Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը կովալենտային կապի և նրա առաջացման եղանակների վերաբերյալ. *Կարողանալ համապատասխանեցնել աղյուսակի երկու սյունակներում տրված քիմիական կապերի տեսակաները և նյութերի քիմիական բանաձևերը. *Կարողանալ ընտրել կովալենտային կապով երկու միացություն՝ նման կապով նյութերի տրված շարքից, որոնց փոխազդեցությունից ստացվում է իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նոր միացություն և կատարել զանազան հաշվարկներ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք կովալենտային կապի առաջացումը թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 11Մ. *Կարողանալ ընտրել միայն կովալենտային կապեր պարունակող նյութերի շարքը՝ նյութերի երեք շարքից, զանազանել իոնային և խառը կապերով միացությունները. *Կարողանալ որոշել էլեկտրոնային զույգերի թիվը ամոնիում իոնի էլեկտրոնային բանաձևում, գրել նրա և ալկալու փոխազդեցության հավասարումը և կատարել ծավալի հաշվարկ. *Կարողանալ ընտրել և՛ իոնային, և՛ կովալենտային կապեր ունեցող միացությունը, որը նստվածքագոյացման ռեակցիաներ է տալիս և՛ ալկալու, և՛ բարիումի քլորիդի հետ, զանազան հաշվարկներ կատարել
2. Ստուգողական աշխատանք կովալենտային կապի առաջացումը թեմայի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 23Մ. *Կարողանալ ընտրել գազային նյութը՝ ըստ նրա մոլեկուլում առակա կովալենտային կապերի թվի և առաջացման եղանակի, հաշվել ընտրած նյութի մոլեկուլի էլեկտրոնային բանաձևում առկա չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերի թիվը և կատարել զանազան հաշվարկներ. *Կարողանալ տարբերել նյութերը, որոնցում թթվածինը որպես էլեկտրոնային զույգի դոնոր է և որպես էլեկտրոնային զույգի ակցեպտոր է, կարողանալ հաշվել պրոտոնների քանակը, թթվածնի մոլային բաժինը և զանգվածը ընտրած նյութի որոշակի քանակում. *Կարողանալ ընտրել և՛ իոնային, և՛ կովալենտային կապերով այնպիսի միացություն, որը կիրառվում է փակ տարածություններում կուտակված ածխաթթու գազի կլանման և թթվածնի ծախսը մասնակիորեն լրացնելու համար, կատարել զանազան հաշվարկներ