Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աֆրիկայի բնական զոնաները Նյութը նվիրված է Աֆրիկայի բնական զոնաների և դրա բաղադրիչների տարածական բաշխման օրինաչափությունների և յուրահատկությունների նկարագրությանը
2. Աֆրիկայի բուսակենդանական աշխարհի յուրահատուկ ներկայացուցիչները Նյութը նվիրված է Աֆրիկայի բույսերի և կենդանիների բացառիկ հատկությունների բնութագրին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աֆրիկայի բնական զոնաների բուսական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի բնական զոնաների դիմագիծը ներկայացնող բույսերի տեսակների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
2. Աֆրիկայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի բնական զոնաների տարածական բաշխման յուրահատկությունների և օրինաչափությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
3. Աֆրիկայի բնական զոնաների կենդանական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի բնական զոնաների կենդանիների տեսակային բազմազանության վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
4. Աֆրիկայի բնական զոնաների առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու աշակերտների գիտելիքները Աֆրիկայի բնական զոնաների յուրահատկությունների, բազմազանության և տարածական տեղաբաշխման առանձնահատկությունների վերաբերյալ
5. Աֆրիկայի բնական զոնաների կլիմայական պայմանները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի բնական զոնաների կլիմայական պայմանների առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
6. Աֆրիկայի բուսակենդանական աշխարհի բացառիկները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի բույսերի և կենդանիների յուրահատուկ և բացառիկ հատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
7. Աֆրիկայի բնական զոնաների հողերը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 9Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու աշակերտների գիտելիքները Աֆրիկայի բնական զոնաների հողերի բազմազանության և դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ
8. Աֆրիկայի բնական զոնաների վերաբերյալ տրամաբանական-վերլուծական հարցեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի բնական զոնաների բաղադրիչների միջև կապերի ընկալումը և ակնկալվող փոփոխությունները
9. Աֆրիկայի բնական զոնաների ճանաչումը լուսանկարով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի բնական զոնաների պատկերավոր ընկալումը և ճանաչումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Աֆրիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:05:00 հեշտ 7Մ. Վարժանքը նվիրված է Աֆրիկայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Աֆրիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Աֆրիկայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Աֆրիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:25:00 միջին 18Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Աֆրիկայի բնական զոնաները թեմայի յուրացվածությունը

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը