Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնական զոնաները Նյութը նվիրված է Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնական զոնաների և դրանց բաղադրիչների տարածական բաշխման օրինաչափություններին և առանձնահատկություններին, ինչպես նաև այդ օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները պայմանավորող գործոններին
2. Ավստրալիայի բուսակենդանական աշխարհի յուրահատուկ ներկայացուցիչները Նյութը նվիրված է Ավստրալիա մայրցամաքի յուրահատուկ բույսերի և կենդանիների ամենահետաքրքիր հատկությունների նկարագրությանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ավստրալիայի բնական զոնաների բուսական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի բնական զոնաների բուսական համակեցությունների և տեսակների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
2. Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիա և Օվկիանիա աշխարհամասի բնական զոնաների աշխարհագրական բաշխման յուրահատկությունները և օրինաչափությունները
3. Ավստրալիայի բնական զոնաների կենդանական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի բնական զոնաների կենդանական աշխարհի տեսակային բազմազանության և աշխարհագրական բաշխման օրինաչափությունների իմացությունը
4. Ավստրալիայի բնական զոնաների կլիմայական պայմանները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի բնական զոնաների կլիմայական պայմանների առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
5. Ավստրալիայի բնական զոնաների առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի բնական զոնաների առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
6. Ավստրալիայի բուսակենդանական աշխարհի յուրահատուկները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի տարբեր բնական զոնաներում տարածվող բույսերի և կենդանիների առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
7. Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնական զոնաների հողերը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի և Օվկիանիայի հողերի բազմազանության, դրանց առաջացման պայմանների տարբերությունների և տարածական բաշխման առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
8. Ավստրալիայի բնական զոնաների վերաբերյալ վերլուծական հարցեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի բնական զոնաների բաղադրիչների միջև կապերի ընկալումը և արտաքին գործոնների ազդեցության հնարավոր փոփոխությունների հետևանքների վերլուծության ունակությունները
9. Ավստրալիայի բնական զոնաների ճանաչումը լուսանկարներով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի բնական զոնաների պատկերավոր ընկալումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Ավստրալիայի բնական զոնաները թեմայից 00:06:00 հեշտ 6Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելու Ավստրալիայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Ավստրալիայի բնական զոնաները թեմայից 00:15:00 միջին 19Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Ավստրալիայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Ավստրալիայի բնական զոնաները թեմայից 00:20:00 միջին 18Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը