Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ անհավասարումների լուծման միջակայքերի եղանակը Ռացիոնալ անհավասարումների լուծման միջակայքերի եղանակը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ անհավասարում (հայտարարում թիվ է) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լուծել ռացիոնալ անհավասարումը (հայտարարում թիվ է)
2. Անհավասարությանը բավարարող թվերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է ընտրել անհավասարությանը բավարարող թվերը
3. Արտահայտությունների նշանները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել արտահայտությունների նշանները
4. Ռացիոնալ անհավասարում (համարիչն ու հայտարարը գծային են) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է լուծել ռացիոնալ անհավասարումը
5. Ռացիանալ անհավասարում (ընդհանուր հայտարար) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է լուծել ռացիանալ անհավասարումը (ընդհանուր հայտարար)
6. Ռացիոնալ անհավասարում (հայտարարում թերի քառակուսի է) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 6Մ. Պետք է լուծել ռացիոնալ անհավասարումը (հայտարարում թերի քառակուսի է)
7. Ռացիոնալ անհավասարում (երեք արտադրիչ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է միջակայքերի եղանակով լուծել անհավասարումը
8. Ռացիոնալ անհավասարում (հայտարարում երկանդամ է) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Պետք է լուծել ռացիոնալ անհավասարումը (հայտարարում երկանդամ է)
9. Աջ մասում մեկ է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5Մ. Պետք է լուծել անհավասարումը
10. Ռացիոնալ անհավասարում (քառակուսային հավասարում) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 6Մ. Միջակայքերի եղանակով պետք է լուծել անհավասարումը
11. Ռացիոնալ անհավասարում (քառակուսիների տարբերություն) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Ռացիոնալ անհավասարումը պետք է լուծել միջակայքերի եղանակով
12. Ռացիոնալ անհավասարում (Վիետի թեորեմը) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Պետք է լուծել ռացիոնալ անհավասարումը
13. x փոփոխականից կախված կոտորակի նշանը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 2Մ. Անհավասարումը պետք է ճիշտ լինի x փոփոխականի ցանկացած արժեքի դեպքում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ռացիոնալ անհավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ անհավասարումների լուծման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ռացիոնալ անհավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ անհավասարումների լուծման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Ռացիոնալ անհավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 26Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ անհավասարումների լուծման վերաբերյալ