Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվային հաջորդականության սահմանումը Թվային հաջորդականության սահմանումը, տրման եղանակները, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվային հաջորդականություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրվածը թվային հաջորդականություն է
2. Հաջորդականության բանաձևը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել տրված թվին պատիկ թվերի հաջորդականության բանաձևը
3. Հաջորդականության բառային նկարագիր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 0.5Մ. Պետք է գտնել բառային նկարագրով տրված հաջորդականության բանաձևը
4. Հաջորդականության անդամները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Պետք է գտնել հաջորդականության մի քանի անդամներ
5. Տրվածի հաջորդ և նախորդ անդամները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել տրվածի հաջորդ և նախորդ անդամների տարբերությունը
6. Ռեկուրենտ բանաձև 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել ռեկուրենտ բանաձևով տրված հաջորդականության անդամները
7. Հաջորդականության առաջին երեք անդամները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել հաջորդականության առաջին երեք անդամները
8. Հաջորդականության անդամի համարը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրված թիվը հաջորդականության անդամ է
9. Ռեկուրենտ բանաձևի միջոցով գտնել անալիտիկ բանաձևը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Պետք է ռեկուրենտ բանաձևի միջոցով գտնել անալիտիկ բանաձևը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվային հաջորդականության գաղափարը» թեմայից 00:15:00 միջին 7Մ. Առաջադրանքներ թվային հաջորդականությունների անդամների, ընդհանուր անդամի և տրման ձևերի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվային հաջորդականության գաղափարը» թեմայից 00:20:00 միջին 8.5Մ. Առաջադրանքներ թվային հաջորդականությունների անդամների, ընդհանուր անդամի և տրման ձևերի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվային հաջորդականության գաղափարը» թեմայից 00:20:00 միջին 13.5Մ. Առաջադրանքներ թվային հաջորդականությունների անդամների, ընդհանուր անդամի և տրման ձևերի վերաբերյալ