Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Լուծույթներ, դրանց կոնցենտրացիաները Լուծույթները՝ որպես դիսպերս համակարգեր և դրանց կոնցենտրացիաների արտահայտման ձևերը. լուծելիություն, զանգվածային բաժին, մոլային կոնցենտրացիա, մոլային բաժին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճիշտ պնդման ընտրություն՝ լուծույթների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը լուծույթների և դրանց կոնցենտրացիաների վերաբերյալ
2. Նյութերի լուծելիության և ջերմաստիճանի կապը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ զուգակցել նյութերի ագրեգատային վիճակը և դրանց լուծելիության կապը ջերմաստիճանից, հաշվել ընտրած նյութում տարրերի օքսիդացման աստիճանը
3. Նյութերի զանգվածային բաժինների համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել հավասար քանակներով երեք տարբեր նյութեր պարունակող լուծույթում դրանց զանգվածային բաժինները.
4. Նույն լուծույթում տարբեր նյութերի մոլային բաժինների համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել նույն լուծույթում գտնվող հավասար զանգվածներով տարբեր նյութերի մոլային բաժինները
5. Միմյանց հետ փոխազդող նյութերի զույգի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ ընտրել նյութերի այն զույգը, որոնց էական քանակները միաժամանակ չեն կարող գտնվել նույն լուծույթում, հիմնավորել ընտրությունը՝ գրելով համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և հաշվել գործակիցների գումարային թիվը
6. Նյութի մոլային կոնցենտրացիայի որոշումն՝ ըստ նրա զանգվածի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ որոշել նյութի մոլային կոնցենտրացիան՝ մոլ/լ, ըստ լուծույթում առկա նրա զանգվածի և լուծույթի ծավալի
7. Լուծված նյութի զանգվածային բաժնի փոփոխությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ որոշել աղի զանգվածային բաժնի փոփոխությունը լուծույթի որոշակի զանգվածով նմուշին ջուր ավելացնելիս կամ՝ գոլորշիացմամբ ջուր հեռացնելիս
8. Նյութի լուժելիւթյան որոշումն՝ ըստ զանգվածային բաժնի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ հաշվել նյութի լուծելիությունը՝ ըստ նրա հագեցած լուծույթի զանգվածային բաժնի և նյութի զանգվածը, որն անհրաժեշտ է լուծել որոշակի զանգվածով ջրում՝ հագեցած լուծույթ պատրաստելու համար
9. Նյութի մոլային և զանգվածային բաժինների որոշումը լուծույթում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ հաշվել էթանոլի մոլային և զանգվածային բաժինները նրա ջրային լուծույթում՝ ըստ էթանոլի և ջրի տրված զանգվածների, ինչպես նաև ջրածնի առավելագույն ծավալը, որը կանջատվի մետաղական նատրիումի և լուծույթի փոխազդեցությունից
10. Ալկալու զանգվածային բաժնի փոփոխությունը օքսիդ ավելացնելիս 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ հաշվել ալկալու զանգվածային բաժինը նրա լուծույթին ինչ-որ նյութաքանակով համապատասխան օքսիդ ավելացնելիս, ինչպես նաև նոր ստացված լուծույթի զանգվածը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք լուծույթներ թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 6Մ. *Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը լուծույթների և դրանց կոնցենտրացիաների վերաբերյալ. *Կարողանալ համեմատել հավասար քանակներով երեք տարբեր նյութեր պարունակող լուծույթում դրանց զանգվածային բաժինները. *Կարողանալ ընտրել նյութերի այն զույգը, որոնց էական քանակները միաժամանակ չեն կարող գտնվել նույն լուծույթում, հիմնավորել ընտրությունը՝ գրելով համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և հածվել գործակիցների գումարային թիվը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք լուծույթներ թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 11Մ. *Կարողանալ զուգակցել նյութերի ագրեգատային վիճակը և դրանց լուծելիության կապը ջերմաստիճանից, հաշվել ընտրած նյութում տարրերի օքսիդացման աստիճանը. *Կարողանալ որոշել նյութի մոլային կոնցենտրացիան՝ մոլ/լ, ըստ լուծույթում առկա նրա զանգվածի և լուծույթի ծավալի. *Կարողանալ հաշվել նյութի լուծելիությունը՝ ըստ նրա հագեցած լուծույթի զանգվածային բաժնի և նյութի զանգվածը, որն անհրաժեշտ է լուծել որոշակի զանգվածով ջրում՝ հագեցած լուծույթ պատրաստելու համար
2. Ստուգողական աշխատանք լուծույթներ թեմայի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 23Մ. *Կարողանալ որոշել աղի զանգվածային բաժնի փոփոխությունը լուծույթի որոշակի զանգվածով նմուշին ջուր ավելացնելիս կամ՝ գոլորշիացմամբ ջուր հեռացնելիս. *Կարողանալ հաշվել էթանոլի մոլային և զանգվածային բաժինները նրա ջրային լուծույթում՝ ըստ էթանոլի և ջրի տրված զանգվածների, ինչպես նաև ջրածնի առավելագույն ծավալը, որը կանջատվի մետաղական նատրիումի և լուծույթի փոխազդեցությունից. *Կարողանալ հաշվել ալկալու զանգվածային բաժինը նրա լուծույթին ինչ-որ նյութաքանակով համապատասխան օքսիդ ավելացնելիս, ինչպես նաև նոր ստացված լուծույթի զանգվածը

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը