ՀԱՐՍՏԱՑՐՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԴ ՊԱՇԱՐԸ
Ակտիվացրու «Իմ+»-ը գերազանց գնահատականներ ստանալու համար
Ստեղծեք Ձեր ուսումնական ծրագիրը «ԻմԴպրոց» կայքում
Ստացեք հաշվետվություն Ձեր ուսումնական ծրագիր արդյունավետության վերաբերյալ
Օգտագործեք Ձեր առաջադրանքները ստուգողական աշխատանքներում

Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Լուծույթներ, դրանց կոնցենտրացիաները Լուծույթները՝ որպես դիսպերս համակարգեր և դրանց կոնցենտրացիաների արտահայտման ձևերը. լուծելիություն, զանգվածային բաժին, մոլային կոնցենտրացիա, մոլային բաժին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճիշտ պնդման ընտրություն՝ լուծույթների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը լուծույթների և դրանց կոնցենտրացիաների վերաբերյալ
2. Նյութերի լուծելիության և ջերմաստիճանի կապը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ զուգակցել նյութերի ագրեգատային վիճակը և դրանց լուծելիության կապը ջերմաստիճանից, հաշվել ընտրած նյութում տարրերի օքսիդացման աստիճանը
3. Նյութերի զանգվածային բաժինների համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել հավասար քանակներով երեք տարբեր նյութեր պարունակող լուծույթում դրանց զանգվածային բաժինները.
4. Նույն լուծույթում տարբեր նյութերի մոլային բաժինների համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել նույն լուծույթում գտնվող հավասար զանգվածներով տարբեր նյութերի մոլային բաժինները
5. Միմյանց հետ փոխազդող նյութերի զույգի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ ընտրել նյութերի այն զույգը, որոնց էական քանակները միաժամանակ չեն կարող գտնվել նույն լուծույթում, հիմնավորել ընտրությունը՝ գրելով համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և հաշվել գործակիցների գումարային թիվը
6. Նյութի մոլային կոնցենտրացիայի որոշումն՝ ըստ նրա զանգվածի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ որոշել նյութի մոլային կոնցենտրացիան՝ մոլ/լ, ըստ լուծույթում առկա նրա զանգվածի և լուծույթի ծավալի
7. Լուծված նյութի զանգվածային բաժնի փոփոխությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ որոշել աղի զանգվածային բաժնի փոփոխությունը լուծույթի որոշակի զանգվածով նմուշին ջուր ավելացնելիս կամ՝ գոլորշիացմամբ ջուր հեռացնելիս
8. Նյութի լուժելիւթյան որոշումն՝ ըստ զանգվածային բաժնի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ հաշվել նյութի լուծելիությունը՝ ըստ նրա հագեցած լուծույթի զանգվածային բաժնի և նյութի զանգվածը, որն անհրաժեշտ է լուծել որոշակի զանգվածով ջրում՝ հագեցած լուծույթ պատրաստելու համար
9. Նյութի մոլային և զանգվածային բաժինների որոշումը լուծույթում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ հաշվել էթանոլի մոլային և զանգվածային բաժինները նրա ջրային լուծույթում՝ ըստ էթանոլի և ջրի տրված զանգվածների, ինչպես նաև ջրածնի առավելագույն ծավալը, որը կանջատվի մետաղական նատրիումի և լուծույթի փոխազդեցությունից
10. Ալկալու զանգվածային բաժնի փոփոխությունը օքսիդ ավելացնելիս 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ հաշվել ալկալու զանգվածային բաժինը նրա լուծույթին ինչ-որ նյութաքանակով համապատասխան օքսիդ ավելացնելիս, ինչպես նաև նոր ստացված լուծույթի զանգվածը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք լուծույթներ թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 6Մ. *Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը լուծույթների և դրանց կոնցենտրացիաների վերաբերյալ. *Կարողանալ համեմատել հավասար քանակներով երեք տարբեր նյութեր պարունակող լուծույթում դրանց զանգվածային բաժինները. *Կարողանալ ընտրել նյութերի այն զույգը, որոնց էական քանակները միաժամանակ չեն կարող գտնվել նույն լուծույթում, հիմնավորել ընտրությունը՝ գրելով համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և հածվել գործակիցների գումարային թիվը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք լուծույթներ թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 11Մ. *Կարողանալ զուգակցել նյութերի ագրեգատային վիճակը և դրանց լուծելիության կապը ջերմաստիճանից, հաշվել ընտրած նյութում տարրերի օքսիդացման աստիճանը. *Կարողանալ որոշել նյութի մոլային կոնցենտրացիան՝ մոլ/լ, ըստ լուծույթում առկա նրա զանգվածի և լուծույթի ծավալի. *Կարողանալ հաշվել նյութի լուծելիությունը՝ ըստ նրա հագեցած լուծույթի զանգվածային բաժնի և նյութի զանգվածը, որն անհրաժեշտ է լուծել որոշակի զանգվածով ջրում՝ հագեցած լուծույթ պատրաստելու համար
2. Ստուգողական աշխատանք լուծույթներ թեմայի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 23Մ. *Կարողանալ որոշել աղի զանգվածային բաժնի փոփոխությունը լուծույթի որոշակի զանգվածով նմուշին ջուր ավելացնելիս կամ՝ գոլորշիացմամբ ջուր հեռացնելիս. *Կարողանալ հաշվել էթանոլի մոլային և զանգվածային բաժինները նրա ջրային լուծույթում՝ ըստ էթանոլի և ջրի տրված զանգվածների, ինչպես նաև ջրածնի առավելագույն ծավալը, որը կանջատվի մետաղական նատրիումի և լուծույթի փոխազդեցությունից. *Կարողանալ հաշվել ալկալու զանգվածային բաժինը նրա լուծույթին ինչ-որ նյութաքանակով համապատասխան օքսիդ ավելացնելիս, ինչպես նաև նոր ստացված լուծույթի զանգվածը