Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ավստրալիայի կլիման Նյութը նվիրված է Ավստրալիայի կլիմայի վրա ազդող գործոնների, կլիմայական առանձնահատկությունների, կլիմայական գոտիների և մարզերի վերլուծությանը և բնութագրմանը
2. Ավստրալիայի ներքին ջրերը Նյութը նվիրված է Ավստրալիա մայրցամաքի ներքին ջրերի՝ գետերի, լճերի, ժամանակավոր հոսքերի և ստորերկրյա ջրերի առանձնահատկությունների, աշխարհագրական բաշխման և ջրագրական առանձնահատկություններին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ավստրալիայի ներքին ջրերի բնութագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի գետերի, լճերի, ժամանակավոր հոսքերի և ստորերկրյա ջրերի վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
2. Ավստրալիայում տարվա եղանակների և դրանց ամիսների համապատասխանեցումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայում տարվա եղանակների և դրանց ամիսների համապատասխանության յուրահատկության իմացությունը
3. Ավստրալիայի կլիմայական գոտիների և մարզերի բնութագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի կլիմայական գոտիների և մարզերի բնութագրիչների իմացությունը և առանձնահատկությունները
4. Ավստրալիայի կլիմայական գոտիների և մարզերի աշխարհագրական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի կլիմայական գոտիների և մարզերի աշխարհագրական բաշխման առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
5. Ավստրալիայի կլիմայական առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի կլիմայական առանձնահատկությունների վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները
6. Ավստրալիայի ներքին ջրերի առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելի Ավստրալիայի ջրագրական ցանցի առանձնահատկությունների և դրա վրա ազդող գործոնների իմացությունը
7. Ավստրալիայի կլիմայաստեղծ գործոնների ազդեցության վերլուծություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի կլիմայի վրա ազդող գործոնների ընկալումը և դրանց ազդեցությունների իմացությունը
8. Վերլուծական հարցեր Ավստրալիայի կլիմայի վերաբերյալ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի կլիմայի վրա ազդող գործոնների, կլիմայական գոտիների և մարզերի առանձնահատկությունների և դրանց հնարավոր փոփոխությունների վերաբերյալ աշակերտների ընկալումները
9. Ավստրալիայի ներքին ջրերի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի ներքին ջրերի աշխարհագրական բաշխման վերաբերյալ աշակերտների քարտեզագրական գիտելիքները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայից 00:08:00 միջին 16Մ. Վարժանքը միտված է Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Տնային աշխատանքը միտվածը ամրապնդելու Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայից 00:25:00 միջին 14Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները