Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները Նյութը նվիրված է Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների առանձնահատկությունների, աշխարհագրական բաշխման և բաղադրիչների նկարագրությանը
2. Հարավային Ամերիկայի բուսակենդանական աշխարհի յուրահատուկները Նյութը նվիրված է Հարավային Ամերիկայի յուրահատուկ բուսակենդանական աշխարհի առավել հայտնի և առանձնահատուկ տեսակների նկարագրմանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների բուսական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների բնորոշ բուսատեսակների իմացությունը
2. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների աշխարհագրական բաշխման առանձնահատկությունների իմացությունը
3. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների կենդանական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների կենդանական աշխարհի առանձնահատկությունները և տեսակային բազմազանությունը
4. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների կլիմայական առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու բնական զոնաների կլիմայական պայմանների առանձնահատկությունների իմացությունը
5. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների տարբերությունների և յուրահատկությունների իմացությունը
6. Հարավային Ամերիկայի յուրահատուկները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բուսակենդանական աշխարհի յուրահատուկ ներկայացուցիչների իմացությունը
7. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների վերաբերյալ տրամաբանական-վերլուծական հարցեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների բաղադրիչների միջև առկա կապերի և բնական զոնաների բազմազանությունը պայմանավորող գործոնների ընկալումը
8. Հարավային Ամերիկայի հողերը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների հողերի բազմազանության և առանձնահատկությունների իմացությունը
9. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների ճանաչումը լուսանկարներով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների իմացությունը լուսանկարների միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:08:00 միջին 13Մ. Վարժանքը միտված է Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայի գիտելիքների ամրապնդմանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:25:00 միջին 14Մ. Տնային աշխատանքը միտված է Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը
2. Ստուգողական աշխատանք Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:20:00 միջին 26Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաների վերաբերյալ գիտելիքները