Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները Նյութը նվիրված է Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների բաղադրիչների և աշխարհագրական բաշխման նկարագրությանը
2. Հյուսիսային Ամերիկայի բուսակենդանական աշխարհի յուրահատուկները Նյութը նվիրված է Հյուսիսային Ամերիկայի բուսակենդանական աշխարհի բացառիկ կամ մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող տեսակների նկարագրին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հյուսիսային Ամերիկայի բուսական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բուսական աշխարհի առանձնահատկությունների, տարածական բաշխման օրինաչափությունների և յուրահատկությունների իմացությունը
2. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների տարածական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների աշխարհագրական բաշման առանձնահատկությունների և օրինաչափությունների իմացությունը
3. Հյուսիային Ամերիկայի կենդանական աշխարհը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների կենդանական աշխարհի տեսակային բազմազանության և աշխարհագրական բաշխման օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների իմացությունը
4. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների կլիմայական առանձնահատկությունները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների կլիմայական առանձնահատկությունների իմացությունը և կլիմայական բնութագրի միջոցով բնական զոնան բացահայտելու կարողությունը
5. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների առանձնահատկությունները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների առանձնահատկությունների համակարգային ճանաչումը
6. Հյուսիսային Ամերիկայի բուսակենդանական աշխարհի յուրահատուկները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բուսակենդանական աշխարհի յուրահատուկ ներկայացուցիչների և նրանց առանձնահատկությունների իմացությունը
7. Տրամաբանական-վերլուծական հարցեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների բաղադրիչների և արտաքին պայմանների միջև կապերի իմացությունը և դրանք վերլուծելու հմտությունը
8. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների հողերը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների հողերի տեսակների և դրանց առանձնահատկությունների իմացությունը
9. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների ճանաչումը լուսանկարներով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաների պատկերավոր ընկալումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:07:00 միջին 11Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայից 00:25:00 միջին 18Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները