ՀԱՐՍՏԱՑՐՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԴ ՊԱՇԱՐԸ
Ակտիվացրու «Իմ+»-ը գերազանց գնահատականներ ստանալու համար
Ստեղծեք Ձեր ուսումնական ծրագիրը «ԻմԴպրոց» կայքում
Ստացեք հաշվետվություն Ձեր ուսումնական ծրագիր արդյունավետության վերաբերյալ
Օգտագործեք Ձեր առաջադրանքները ստուգողական աշխատանքներում

Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Քիմիական կապի տեսակները: Իոնային կապ Պատկերացնել քիմիական կապի էլեկտրական բնույթը, զանազանել քիմիական կապի հիմնական տեսակները, դիտարկել իոնային կապը որպես ծայրահեղ բևեռացված կովալենտային կապ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պակասող բառերի լրացում նախադասության մեջ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ լրացնել պակասող բառերը քիմիական կապի տեսակների, իոնային կապի, իոնային բյուրեղավանդակի վերաբերյալ՝ նախադասության մեջ
2. Ատոմի կորցրած կամ ձեռք բերած էլեկտրոնների թվի որոշում՝ իոն գոյանալիս 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել տարրի ատոմի ձեռք բերած կամ կորցրած էլեկտրոնների թիվը իոն գոյանալիս և համապատասխան իներտ գազի էլեկտրոնային թաղանթին նմանվելիս
3. Իոնի լիցքի խտության համեմատումը՝ ըստ շառավղի և լիցքի մեծության 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել տարբեր իոնների լիցքի խտությունները՝ ըստ նրա շառավղի և լիցքի մեծության հարաբերակցության
4. Նույնանուն իոն ունեցող իոնային միացությունների բյուրեղավանդակի էներգիայի համեմատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել նույնանուն իոն ունեցող իոնային միացությունների բյուրեղավանդակի էներգիաները, ելնելով իոնների լիցքի խտությունների համեմատումից
5. Իոնային միացության ընտրություն՝ ըստ էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ իոնային միացությունների շարքից ընտրել այն միացությունը, որի և՛ կատիոնը, և՛ անիոնը ունեն էլեկտրոնային թաղանթի նույն կառուցվածքը, հաշվել որոշակի քանակ պարունակող ջրային լուծույթում ընտրած միացության զանգվածային բաժինը
6. Իոնային միացությունների դիսոցումից ստացված իոնների քանակի հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ հաշվել իոնային միացությունների դիսոցումից ստացված մեծ և փոքր մոլային զանգված ունեցող իոնների քանակը և զանգվածը
7. Իոնային միացության ընտրություն՝ ըստ վերջանյութի բնութագրի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ ընտրել իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութը՝ ըստ քայքայման արգասիքի բնութագրի, հաշվել թթվածին տարրի զանգվածը ընտրած միացության որոշակի զանգվածով նմուշում, ինչպես նաև միացության ջերմային քայքայումից ստացված թթվածին գազի զանգվածը
8. Գունավոր իոնային միացության ընտրություն՝ ըստ քիմիական հատկությունների 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ ընտրել գունավոր իոն պարունակող իոնային միացությունը՝ ըստ նրա քիմիական հատկությունների, կազմել նրա ջերմային քայքայման և աղաթթվի հետ փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները և կատարել հաշվարկներ
9. Իոնային միացությունների ընտրություն՝ նյութերի տրված շարքից, և հաշվարկներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ ընտրել իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութերը՝ պինդ ագրեգատային վիճակում գտնվող տրված նյութերի շարքից, գրել ընտրված նյութերի հնարավոր ռեակցիաների հավասարումները նատրիումի հիդրօքսիդի և արծաթի նիտրատի հետ և կատարել զանազան հաշվարկներ
10. Պարզ իոններից կազմված իոնային միացության ընտրություն և հաշվարկներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ ընտրել պարզ, միատոմանի իոններից կազնված իոնային միացությունը, գրել նրա փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումը գազային քլորի հետ, ընտրել քիչ թվով էլեկտրոն ունեցող կատիոնը և կատարել զանազան հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք քիմիական կապի տեսակների վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 6Մ. *Կարողանալ լրացնել պակասող բառերը քիմիական կապի տեսակների, իոնային կապի, իոնային բյուրեղավանդակի վերաբերյալ՝ նախադասության մեջ. *Կարողանալ համեմատել տարբեր իոնների լիցքի խտությունները՝ ըստ նրա շառավղի և լիցքի մեծության հարաբերակցության. *Կարողանալ իոնային միացությունների շարքից ընտրել այն միացությունը, որի և՛ կատիոնը, և՛ անիոնը ունեն էլեկտրոնային թաղանթի նույն կառուցվածքը, հաշվել որոշակի քանակ պարունակող ջրային լուծույթում ընտրած միացության զանգվածային բաժինը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք քիմիական կապի տեսակների վերաբերյալ 00:20:00 միջին 12Մ. *Կարողանալ որոշել տարրի ատոմի ձեռք բերած կամ կորցրած էլեկտրոնների թիվը իոն գոյանալիս և համապատասխան իներտ գազի էլեկտրոնային թաղանթին նմանվելիս. *Կարողանալ հաշվել իոնային միացությունների դիսոցումից ստացված մեծ և փոքր մոլային զանգված ունեցող իոնների քանակը և զանգվածը. *Կարողանալ ընտրել գունավոր իոն պարունակող իոնային միացությունը՝ ըստ նրա քիմիական հատկությունների, կազմել նրա ջերմային քայքայման և աղաթթվի հետ փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները և կատարել հաշվարկներ
2. Ստուգողական աշխատանք քիմիական կապի տեսակների վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 21Մ. *Կարողանալ ընտրել իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութը՝ ըստ քայքայման արգասիքի բնութագրի, հաշվել թթվածին տարրի զանգվածը ընտրած միացության որոշակի զանգվածով նմուշում, ինչպես նաև միացության ջերմային քայքայումից ստացված թթվածին գազի զանգվածը. *Կարողանալ ընտրել իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութերը՝ պինդ ագրեգատային վիճակում գտնվող տրված նյութերի շարքից, գրել ընտրված նյութերի հնարավոր ռեակցիաների հավասարումները նատրիումի հիդրօքսիդի և արծաթի նիտրատի հետ և կատարել զանազան հաշվարկներ. *Կարողանալ ընտրել պարզ, միատոմանի իոններից կազնված իոնային միացությունը, գրել նրա փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումը գազային քլորի հետ, ընտրել քիչ թվով էլեկտրոն ունեցող կատիոնը և կատարել զանազան հաշվարկներ