Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ Կարողանալ տարբերել մաքուր նյութերը խառնուրդներից, զանազանել համասեռ և անհամասեռ խառնուրդները, տիրապետել դրանց բաղադրիչների բաժանման մեթոդներին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պնդումներ մաքուր նյութերի և խառնուրդների վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը տրվածներից՝ մաքուր նյութերի, խառնուրդների և խառնուրդների բաղադրիչների բաժանման վերաբերյալ
2. Խառնուրդում առավել մեծ զանգվածային բաժին ունեցող նյութի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ ընտրել առավել մեծ զանգվածային բաժին ունեցող նյութը հավասար նյութաքանակներով երեք նյութերի խառնուրդում և հաշվել նրա զանգվածը
3. Խառնուրդում առավել մեծ մոլային բաժին ունեցող նյութի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ ընտրել առավել մեծ մոլային բաժին ունեցող նյութը, հավասար զանգվածներով վերցրած երեք նյութերի խառնուրդում
4. Նյութի մաքրումը խառնուկից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ ընտրել այն նյութը, որը փոխազդելով խառնուկ հանդիսացող նյութի հետ կհեռացնի այն լուծույթից, սակայն նոր խառնուկ չի առաջացնի
5. Խառնուրդի մաքրումը և նրա զանգվածային բաժնի հաշվումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ ընտրել նատրիումի կարբոնատի խառնուրդից նատրիումի քլորիդը մաքրելու համար անհրաժեշտ նյութը և հաշվել խառնուրդի զանգվածային բաժինը տրված նմուշում
6. Հիմնական նյութի մաքրումը խառնուկից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ մաքրել հիմնական նյութը խառնուկից՝ համապատասխան նյութ ընտրելով, և հաշվել խառնուկի զանգվածայի բաժինը
7. Աղի մոլային բաժնի հաշվումը անհամասեռ խառնուրդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ հաշվել աղի մոլային բաժինը այլ աղի հետ նրա առաջացրած անհամասեռ խառնուրդում
8. Խառնուրդում նյութի մոլային բաժնի որոշումն՝ ըստ գազի մոլային զանգվածի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել պինդ խառնուրդում բաղադրիչների քանակների հարաբերությունը՝ ըստ ստացված գազային խառնուրդի մոլային զանգվածի
9. Չքայքայվող խառնուկի զանգվածային բաժնի որոշումը ըստ անջատված գազի զանգվածի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել չքայքայվող խառնուկի զանգվածային բաժինը ստացվող պինդ մնացորդում՝ ըստ հեռացող թթվածնի զանգվածի
10. Պինդ նյութերի խառնուրդի բաղադրության որոշում՝ ըստ գազի ծավալի 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ որոշել ծծմբից և ածխածնից կազմված պինդ խառնուրդում բաղադրիչների զանգվածային պարունակությունը՝ ըստ դրանց այրումից առաջացած գազերի ծավալի

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք մաքուր նյութեր և խառնուրդներ թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 6Մ. *Կարողանալ ընտրել ճիշտ պնդումը տրվածներից՝ մաքուր նյութերի, խառնուրդների և խառնուրդների բաղադրիչների բաժանման վերաբերյալ. *Կարողանալ ընտրել առավել մեծ մոլային բաժին ունեցող նյութը, հավասար զանգվածներով վերցրած երեք նյութերի խառնուրդում. *Կարողանալ ընտրել նատրիումի կարբոնատի խառնուրդից նատրիումի քլորիդը մաքրելու համար անհրաժեշտ նյութը և հաշվել խառնուրդի զանգվածային բաժինը տրված նմուշում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք մաքուր նյութեր և խառնուրդներ թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 12Մ. *Կարողանալ ընտրել առավել մեծ զանգվածային բաժին ունեցող նյութը հավասար նյութաքանակներով երեք նյութերի խառնուրդում և հաշվել նրա զանգվածը. *Կարողանալ մաքրել հիմնական նյութը խառնուկից՝ համապատասխան նյութ ընտրելով և հաշվել խառնուկի զանգվածայի բաժինը. *Կարողանալ որոշել պինդ խառնուրդում բաղադրիչների քանակների հարաբերությունը՝ ըստ ստացված գազային խառնուրդի մոլային զանգվածի
2. Ստուգողական աշխատանք մաքուր նյութեր և խառնուրդներ թեմայի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 20Մ. *Կարողանալ հաշվել աղի մոլային բաժինը այլ աղի հետ նրա առաջացրած անհամասեռ խառնուրդում. *Կարողանալ որոշել չքայքայվող խառնուկի զանգվածային բաժինը ստացվող պինդ մնացորդում՝ ըստ հեռացող թթվածնի զանգվածի. *Կարողանալ որոշել ծծմբից և ածխածնից կազմված պինդ խառնուրդում բաղադրիչների զանգվածային պարունակությունը՝ ըստ դրանց այրումից առաջացած գազերի ծավալի

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը