Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման Նյութը նվիրված է Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական առանձնահատկություններին և կլիմայական գոտիների ու մարզերի աշխարհագրական բնութագրին
2. Հյուսիսային Ամերիկայի ներքին ջրերը Նյութը նվիրված է Հյուսիային Ամերիկայի ներքին ջրերի աշխարհագրական առանձնահատկությունների նկարագրությանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հյուսիսային Ամերիկայի ներքին ջրերի առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի ներքին ջրերի աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
2. Հյուսիսային Ամերիկայի գետերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի գետերի աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
3. Հյուսիսային Ամերիկայի լճերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի լճերի աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
4. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական գոտիների և մարզերի բնութագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական գոտիների և մարզերի աշխարհագրական բնութագրի իմացությունը
5. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական գոտիների և մարզերի տարածական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական գոտիների և մարզերի աշխարհագրական բաշխման առանձնահատկությունների և օրինաչափությունների իմացությունը
6. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայական առանձնահատկությունների իմացությունը
7. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայի վրա ազդող գործոնները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի տարբեր հատվածների կլիմայի վրա ազդող գործոնների ընկալումը
8. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիմայի վերաբերյալ վերլուծական հարցեր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման ձևավորող գործոնների ազդեցությունները և տարբեր հատվածների կլիմայական պայմանների կախվածությունը այդ գործոններից
9. Հյուսիսային Ամերիկայի գետերի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի գետերի աշխարհագրական տեղաբաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
10. Հյուսիսային Ամերիկայի լճերի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի լճերի աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայից 00:08:00 միջին 16Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելու Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայից 00:18:00 միջին 15Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման, ներքին ջրերը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները