Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Լույսի աղբյուրներ Գաղափար լույսի աղբյուրների մասին
2. Լույսի ուղղագիծ տարածումը և դրա ապացույցները Լույսի ուղղագիծ տարածումը և դրա ապացույցները
3. Լույսի անդրադարձումը: Հայելիներ Լույսի անդրադարձման օրենքը: Հայելիներ
4. Լույսի բեկումը Լույսի բեկումը, գաղափար երևույթի և դրսևորումների մասին
5. Ոսպնյակներ Ոսպնյակներ, տեսակները, կիրառությունները
6. Աչք և տեսողություն: Հիգիենա Աչք և տեսողություն: Հիգիենա
7. Լույսը և գույնը բնության մեջ: Ծիածան Գաղափար լույսի սպեկտրի մասին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լույս և լույսի աղբյուրներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ի՞նչ է լույսը, լույսի աղբյուրներ
2. Լույսի տարածումը համասեռ միջավայրում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Լույսի տարածումը համասեռ միջավայրում: Ստվերի առաջացում, խավարումներ
3. Գույներ: Սպեկտր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Գաղափար գույների մասին
4. Լույսի անդրադարձման տեսակները և օրենքը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Լույսի անդրադարձում, ինչպես ենք տեսնում մարմինները
5. Որոշել անկման անկյունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Որոշել անկման անկյունը, եթե հայտնի է անդրադարձման անկյունը
6. Ոսպնյակներ, դրանց տեսակները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 5Մ. Ոսպնյակների տեսակներ, օպտիկական սարքեր
7. Լույսի բեկման երևույթի մասին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Լույսի բեկում
8. Լրացնել նախադասություններն անդրադարձման երևույթի մասին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է տրված պնդումներից ընտրել անհրաժեշտը և կազմել ճիշտ պնդում անդրադարձման վերաբերյալ
9. Որոշել անդրադարձման անկյունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Որոշել անդրադարձման անկյունը, եթե հայտնի է անկյունը ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների միջև
10. Աչք, կարճատեսության և հեռատեսության շտկում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Աչք, աչքի հատկություններ: Կարճատեսության և հեռատեսության շտկում
11. Աչք, տեսողության արատներ, դրանց շտկումը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Աչք, աչքի հիգիենա, տեսողության արատներ, դրանց շտկումը
12. Կրկնենք լույսի տարածման օրենքները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կրկնենք լույսի տարածման օրենքները
13. Գույների առաջացումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Գույներ, տեսողություն, նոր գույներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լույսի աղբյուրներ 00:20:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ «Լույսի աղբյուրներ» թեմայից

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Լուսային երևույթներ 00:25:00 միջին 36Մ. Առաջադրանքներ «Լուսային երևույթներ» թեմայից
2. Լուսային երևույթներ 00:25:00 միջին 26Մ. Առաջադրաքներ «Լուսային երևույթներ» թեմայից