Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. cos x=a տեսքի հավասարումներ cos x=a տեսքի հավասարումներ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պարզագույն հավասարման լուծման ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասարման արմատները:
2. Հավասարմանը բավարարող թվերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել հավասարմանը բավարարող թվերը:
3. cos x=a տեսքի հավասարման լուծում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է լուծել cos x=a տեսքի հավասարումը:
4. Պարզագույն հավասարման լուծումները քառորդներում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել պարզագույն հավասարման լուծումները քառորդներում:
5. Հավասարման արմատների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել հավասարման արմատների թիվը:
6. Անհայտ հավասարումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել հավասարումը, եթե տրված է նրա արմատը:
7. cosx=a տեսքի պարզագույն հավասարման լուծում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լուծել cosx=a տեսքի պարզագույն հավասարումը:
8. Հավասարման լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է լուծել cos x/a=b տեսքի հավասարումը:
9. Արտահայտության արժեքի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
10. Հավասարման լուծումները քառորդներում, աջ մասը բացասական է 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել պարզագույն հավասարման լուծումները քառորդներում:
11. Տարբերության արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է հաշվել տարբերության արժեքը:
12. Եռանկյունաչափական հավասարման մեջ տրված է cosx-ի նշանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է լուծել հավասարումը, եթե տրված է cosx-ի նշանը:
13. Հավասարման լուծումների քանակի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 1Մ. Գրաֆիկական եղանակով պետք է պարզել հավասարման լուծումների քանակը:
14. Բանաձևերի կիրառում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է կիրառել cos(arccos a)=a; arccos(cos x)=x; arccos (-a)= P - arccos a բանաձևերը:
15. Պարամետրի արժեքները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել պարամետրի արժեքները, որոնց դեպքեւմ cos x = a տեսքի հավասարումը լուծում ունի:
16. Արտահայտության արժեքը, արկկոսինուսներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «cos х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ» թեմայից 00:15:00 միջին 8Մ. Առաջադրանքներ cos х=a տեսքի պարզագույն հավասարումների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «cos х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 8Մ. Առաջադրանքներ cos х=a տեսքի պարզագույն հավասարումների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «cos х=a տեսքի պարզագույն հավասարումներ» թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ cos х=a տեսքի պարզագույն հավասարումների վերաբերյալ: