Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը Տրվում է գծային ֆունկցիայի սահմանումը և կառուցվում է նրա գրաֆիկը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Գծային ֆունկցիայի արգումենտը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.5Մ. Գծային ֆունկցիայի արգումենտի հաշվելը ֆունկցիայի տրված արժեքի դեպքում
2. Գծային ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակի լրացում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Գծային ֆունկցիայի արժեքների աղյուսակի լրացում
3. Ֆունկցիայի գրաֆիկի հատումը Оy առանցքի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Հաշվել ֆունկցիայի գրաֆիկի և Оy առանցքի հատման կետի կոորդինատները
4. k և b գործակիցների որոշելը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Բանաձևի միջոցով որոշվում են k և b գործակիցները
5. Գրաֆիկի կազմած անկյունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գործակցի նշանից կախված որոշվում է, թե ինչ անկյուն է կազմում գրաֆիկը աբսցիսների առանցքի հետ
6. Գծային ֆունկցիայի գրաֆիկի հատումը կոորդինատական առանցքների հետ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Գտնվում են գծային ֆունկցիայի հատման կետի կոորդինատները կոորդինատական առանցքների հետ
7. Գրաֆիկի միջոցով պարզել գծային ֆունկցիայի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գրաֆիկի միջոցով գտնվում է ֆունկցիայի հավասարումը
8. Խնդիրներ արտահայտություններ կազմելու վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Խնդիրների լուծում արտահայտություններ կազմելու միջոցով
9. Գծային ֆունկցիայի գրաֆիկը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2.8Մ. Գծային ֆունկցիայի գրաֆիկի կառուցում, հատումը Оy առանցքի հետ
10. Հարցեր գծային ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տրվում են հարցեր գծային ֆունկցիայի վերաբերյալ
11. Ուղղի հավասարում կազմելը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կազմվում է ուղղի հավասարում, որն անցնում է տրված ուղիղների հատման կետով և զուգահեռ է կոորդինատական առանցքներից որևէ մեկին
12. Գրաֆիկների հատման կետը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Գտնվում է գրաֆիկների հատման կետի կոորդինատները
13. Գծային ֆունկցիայի արժեքները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Հաշվվում են գծային ֆունկցիայի արժեքները տրված հատվածի ծայրակետերում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:10:00 հեշտ 7.5Մ. Առաջադրվում են առաջադրանքներ գծային ֆունկցիայի, նրա արժեքների և գրաֆիկի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:15:00 միջին 9Մ. Առաջադրվում են առաջադրանքներ գծային ֆունկցիայի, նրա արժեքների և գրաֆիկի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:20:00 միջին 15Մ. Առաջադրվում են առաջադրանքներ գծային ֆունկցիայի, նրա արժեքների և գրաֆիկի վերաբերյալ