Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկումը Հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկումը, օրինակներ
2. Հանրահաշվական կոտորակների աստիճան բարձրացումը Հանրահաշվական կոտորակների աստիճան բարձրացման սահմանումը, օրինակներ
3. Հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը Հանրահաշվական կոտորակների բաժանումը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը
2. Հանրահաշվական կոտորակի և փոփոխականի քանորդը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հանրահաշվական կոտորակի և փոփոխականի քանորդը
3. Հանրահաշվական կոտորակերի քանորդը (միանդամներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Միանդամների քանորդը
4. Կոտորակների արտադրյալը (միանդամներ, նշանները) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տարբեր նշաններով կոտորակների արտադրյալը
5. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (միանդամներ, նշաններ) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Տարբեր նշանների կոտորակների քանորդը
6. Կոտորակների բազմապատկունը (աստիճաններ, թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը
7. Հանրահաշվական կոտորակի աստիճանը (միանդամ, թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Հանրահաշվական կոտորակի աստիճանը
8. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (աստիճաններ, տառեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.5Մ. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը
9. Հանրահաշվական կոտորակի և միանդամի արտադրյալը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Հանրահաշվական կոտորակի և միանդամի արտադրյալը
10. Կոտորակների բազմապատկումը (երկանդամներ և միանդամներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկումը
11. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (ընդհանուր արտադրիչ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը, ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերումը
12. Մինուս նշանով հանրահաշվական կոտորակի աստիճանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Մինուս նշանով հանրահաշվական կոտորակի աստիճանը
13. Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների արտադրյալը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների արտադրյալը
14. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը, արտադրիչների վերլուծում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը, արտադրիչների վերլուծում
15. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը
16. Հանրահաշվական կոտորակների և աստիճանների արտադրյալը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հանրահաշվական կոտորակների և աստիճանների արտադրյալը
17. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը (ընդհանուր արտադրիչ, հակադիր երկանդամներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հանրահաշվական կոտորակների արտադրյալը
18. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (քառակուսիների տարբերություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը, քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառությունը
19. Հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկումը (գումարի և տարբերության խորանարդներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկումը, գումարի և տարբերության խորանարդների բանաձևերի կիրառումը
20. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (քառակուսիների տարբերություն) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը, քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառությունը
21. Արտահայտության արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Հանրահաշվական կոտորակի արժեքի հաշվումը
22. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը (կրճատ բազմապատկման բանաձևեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Հանրահաշվական կոտորակների քանորդը, կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը
23. Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների քանորդը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Հանրահաշվական կոտորակների աստիճանների քանորդը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կոտորակների բաժանումը, բազմապատկումը և աստիճան բարձրացնելը» թեմայից 00:05:00 միջին 15Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկման, բաժանման և աստիճան բարձրացնելու վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կոտորակների բաժանումը, բազմապատկումը և աստիճան բարձրացնելը» թեմայից 00:15:00 միջին 13Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկման, բաժանման և աստիճան բարձրացնելու վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կոտորակների բաժանումը, բազմապատկումը և աստիճան բարձրացնելը» թեմայից 00:20:00 միջին 32.5Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ հանրահաշվական կոտորակների բազմապատկման, բաժանման և աստիճան բարձրացնելու վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը