Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմությունների միավորում և հատում Սահմանվում են բազմությունների միավորումը և հատումը, բերվում են օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բազմությունների միավորում (տառեր, թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գտնվում է տարբեր այբուբենների տառերի և թվերի երկու բազմությունների միավորումը
2. Բազմությունների հատում (տառեր, թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Գտնվում է տարբեր այբուբենների տառերի և թվերի երկու բազմությունների հատումը
3. Գտնել բազմությունների միավորումն ու հատումը (x, y, z) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ընտրվում է երկու տրված բազմությունների միավորումն ու հատումը
4. Գտնել բազմությունների միավորումն ու հատումը (a, b, c) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ընտրվում է երկու տրված բազմությունների միավորումն ու հատումը
5. Երեք բազմությունների հատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ընտրվում են ճիշտ պնդումներ հատման վերաբերյալ
6. Գտնել անհայտ թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Միավորման տեսքով տրված հավասարությունից գտնել անհայտ թիվը
7. Երեք բազմությունների միավորում և հատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ընտրվում են ճիշտ պնդումներ միավորման և հատման վերաբերյալ
8. Բազմությունների հատում և միավորում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բազմությունների հատումն և միավորումն գտնելը
9. Միավորման տարրերի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գտնվում է միավորման տարրերի թիվը, եթե հատում կա և չկա
10. Բազմությունների հատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կազմվում է տրված երկու բազմությունների հատումը
11. Հատման տարրերի թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գտնվում է հատման տարրերի թիվը, եթե հայտնի է միավորման տարրերի թիվը
12. Բազմությունների միավորում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Բազմությունների միավորման ընտրությունը
13. Ավտոտնակի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Ավտոտնակի մակերեսի հաշվումը
14. Էյլերի շրջաններ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Հարցեր երկու բազմությունների միավորման և հատման վերաբերյալ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմությունների միավորումն ու հատումը» թեմայից 00:10:00 միջին 8Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ բազմությունների միավորման և հատման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմությունների միավորումն ու հատումը» թեմայից 00:15:00 միջին 7Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ բազմությունների միավորման և հատման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմությունների միավորումն ու հատումը» թեմայից 00:15:00 միջին 20Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ բազմությունների միավորման և հատման վերաբերյալ