Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Իրական թվերի կանոնները Ձևակերպվում են իրական թվերի երեք կանոնները, նկարագրվում են անհավասարումների լուծումների նկարագրման ձևեր
2. Գումարումը և թվով բազմապատկումը Անհավասարությունների հատկություններ, թվի գումարումը և թվով բազմապատկումը
3. Անհավասարումների գումարումն ու հանումը Անհավասարումների գումարման և հանման հատկությունները
4. Միանուն անհավասարությունների բազմապատկումը Անհավասարությունների հատկությունները, միանուն անհավասարությունների բազմապատկումը
5. Անհավասարության աստիճան բարձրացնելը Անհավասարությունների հատկություններ, անհավասարության աստիճան բարձրացնելը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվով բազմապատկում (դրական կամ բացասական) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. * նշանի փոխարինումը > կամ < նշաններով
2. Թվային անհավասարությունների հատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4Մ. Ճիշտ անհավասարությունների ընտրությունը
3. Թվի գումարումն անհավասարության երկու մասերին 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Երկու թվերի համեմատումը
4. x դրական կամ բացասական թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել x թվի նշանը
5. Թվով բազմապատկում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է ընտրել այն անհավասարությունները, որոնցից բխում է, որ a>b
6. Անհավասարման լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է լուծել անհավասարումը և գտնել ամենափոքր ամբողջ լուծումը
7. Միանուն անհավասարումների գումարումը (դրական թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1.5Մ. Անհավասարումների գումարում
8. Արտահայտության գնահատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Անհավասարումների հատկությունների հիման վրա գնահատվում է արտահայտությունը
9. Գնահատել տարբերությունը (կրկնակի անհավասարում) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Գնահատել արտահայտության արժեքը
10. Գումարի գնահատում (միանուն անհավասարումներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Գնահատել գումարը
11. Ուղղանկյան մակերեսի գնահատումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Ուղղանկյան մակերեսի գնահատումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվային անհավասարումների հատկությունները» թեմայից 00:05:00 հեշտ 14Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ թվային անհավասարությունների հատկությունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվային անհավասարումների հատկությունները» թեմայից 00:10:00 միջին 7.5Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ թվային անհավասարությունների հատկությունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվային անհավասարումների հատկությունները» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ թվային անհավասարությունների հատկությունների վերաբերյալ