Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բեկյալ Բեկյալի սահմանումը, տեսակները, օրինակներ
2. Բազմանկյուն Բազմանկյան սահմանումը, տեսակները, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պատկերների անվանման տառերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել պատկերների անվանման տառերը
2. Բազմանկյունների անվանումները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել բազմանկյունների անվանումները
3. Պատկերի անունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գրել պատկերի անունը
4. Ճանաչել քառանկյունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ճանաչել քառանկյունը
5. Քառանկյան անկյունագծերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել քառանկյան անկյունագծերը
6. Բեկյալի տեսքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել բեկյալները
7. Բազմանկյան կողմերը, անկյուններն ու գագաթները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բազմանկյան կողմերի, անկյունների և գագաթների թվերը
8. Բազմանկյուն է, թե՞ ոչ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել պատկերը բազմանկյուն է, թե՞ ոչ
9. Բազմանկյան անվանման ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել բազմանկյան անվանումը
10. Պատկերված քառանկյան անկյունագծերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել պատկերված քառանկյան անկյունագծերը
11. Եռանկյան պարագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել եռանկյան պարագիծը
12. Ճանաչել բազմանկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է Ճանաչել բազմանկյունը
13. Տրված բազմանկյան անկյունագծերի թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել տրված բազմանկյան անկյունագծերի թիվը
14. Վեցանկյան անկյունագծերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել վեցանկյան անկյունագծերը
15. Անկյունների թիվը պատկերներում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել անկյունների թիվը պատկերներում
16. Ուղղանկյան անկյունագծերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է գտնել մի քանի ուղղանկյունների անկյունագծերը
17. Վեցանկյուն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է գտնել վեցանկյան տրված կողմին զուգահեռ կողմը
18. Եռանկյան պարագծի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է հաշվել տրված Եռանկյան պարագիծը
19. Քառանկյան պարագծի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել տրված քառանկյան պարագիծը
20. Երկու կողմերով բեկյալներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է գծել երկու կողմերով բեկյալներ
21. Բեկյալի հատկությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Արդյոք բեկյալի կողմերը կարո՞ղ են ունենալ տրված երկարությունները
22. Տրված գագաթներով բեկյալներ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Տրված գագաթներով և կողմերով բեկյալների թիվը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանկյուններ» թեմայից 00:20:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ բազմանկյունների, բեկյալների, նրանց տեսակների, կողմերի, անկյունների և պարագծի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանկյուններ» թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ բազմանկյունների, բեկյալների, նրանց տեսակների, կողմերի, անկյունների և պարագծի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանկյուններ» թեմայից 00:45:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ բազմանկյունների, բեկյալների, նրանց տեսակների, կողմերի, անկյունների և պարագծի վերաբերյալ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը