Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մարմնի խտություն Ֆիզիկական մեծության սահմանում, չափման միավորներ, հաշվարկային բանաձևեր
2. Տարբեր նյութերի խտությունների աղյուսակ Տարբեր նյութերի խտությունների աղյուսակ
3. Ծավալի չափման միավորներ Ծավալի չափումը, ծավալի միավորներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նյութերի խտության աղյուսակի կիրառում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նյութերի խտության աղյուսակի կիրառում զանգվածի որոշման համար
2. Ծավալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ծավալի որոշում
3. Հավասար զանգվածներով մարմինների խտությունների համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Հավասար զանգվածներով մարմինների խտությունների համեմատումը
4. Պարզել, գնդիկի ներսում խոռոչ կա, թե՞ ոչ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պարզել, գնդիկի ներսում խոռոչ կա, թե ոչ
5. Ծավալի չափման միավորների կիրառում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ծավալի միավորի ներկայացումը խորանարդ մետրով
6. Ծավալի չափման միավորներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ծավալի չափման միավորներ
7. Ծավալի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ծավալի որոշումը ընկղմելու միջոցով
8. Մարմնի խտության հաշվարկ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Մարմնի խտության հաշվարկ
9. Զանգվածի որոշումը ծավալի և խտության միջոցով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Սենյակի օդի զանգվածի որոշումը ծավալի և խտության միջոցով, պատասխանի կլորացում
10. Զանգվածի և խտության միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Զանգվածի և խտության միջոցով բեռնած տախտակների թվի որոշում
11. Զանգվածի որոշում ջրի մակարդակի բարձրացման միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ջրի մեջ ընկղմված մարմնի զանգվածի որոշում ջրի մակարդակի բարձրացման միջոցով
12. Քանի՞ տոննա անձրև եկավ (աշխատանք տարբեր չափման միավորներով) 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Անձրևաջրի զանգվածի հաշվարկ տվյալ մակերեսով տարածքի վրա
13. Փոխազդող գնդերից մեկի արագության որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Փոխազդող գնդերից մեկի արագության որոշումը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ծավալի միավորներ: Նյութի խտություն 00:15:00 հեշտ 15Մ. Աշխատանք ծավալի միավորների հետ: Սահմանումներ
2. Խտության, զանգվածի և ծավալի հաշվարկ 00:20:00 միջին 18Մ. Պարզ և միջին բարդության հաշվարկային խնդիրներ: Տեսական նյութի ամրամնդում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տեսական նյութի ամփոփում (խնդիրների լուծում) 00:20:00 միջին 25Մ. Տեսական նյութի ամփոփում: խնդիրների լուծում