Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Նույնություններ, նույնաբար հավասար արտահայտություններ Նույնություններ, նույնական ձևափոխություններ, նույնաբար հավասարություն

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Նույնություններ (զրո և մեկ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հավասարությունների ընտրություն, որոնք նույնություններ են
2. Նույնություններ (արտադրյալ, քանորդ, տարբերություն) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Հավասարությունների ընտրություն, որոնք հանդիսանում են նույնություններ
3. Նույնություններ (գումարման և բազմապատկման հատկությունները, կոտորակի կրճատում) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Նույնություն հանդիսացող հավասարությունների ընտրությունը
4. Հակադիր երկանդամներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Նույնության ապացուցում
5. Երկանդամի քառակուսի 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Նույնության ապացուցում
6. Գումարի քառակուսի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Նույնության ապացույց
7. Փակագծերի բացում (ամբողջ թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Նույնության ապացուցում
8. Գումարի երկանդամների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Նույնության ապացուցում
9. Գումարի և տարբերության երկանդամների արտադրյալ (ամբողջ թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Նույնության ապացուցում
10. Երկանդամների և թվերի արտադրյալների տարբերություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Նույնության ապացուցում
11. Փակագծերի բացում, քառակուսիների տարբերություն (թվեր և տառեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Նույնության ապացուցում
12. Աստիճանների գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Նույնության ապացուցում
13. Քառակուսիների տարբերություն (տառեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Նույնության ապացուցում
14. Եռանդամների և երկանդամների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Նույնության ապացուցում
15. Երկանդամների քառակուսիների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Նույնության ապացուցում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Նույնություններ» թեմայից 00:05:00 հեշտ 6Մ. Առաջադրանքներ նույնություն հանդիսացող հավասարությունների ընտրության, նույնությունների ապացուցման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Նույնություններ» թեմայից 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ նույնություն հանդիսացող հավասարությունների ընտրության, նույնությունների ապացուցման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Նույնություններ» թեմայից 00:15:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ նույնություն հանդիսացող հավասարությունների ընտրության, նույնությունների ապացուցման վերաբերյալ