Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Անհավասարումների համակարգ Տրվում է անհավասարումների համակարգի սահմանումը, բերվում է օրինակ
2. Կրկնակի անհավասարումներ Կրկնակի անհավասարումը որպես անհավասարումների համակարգ
3. Անհավասարումների համախումբ Տրվում է անհավասարումների համախմբի սահմանումը, բերվում է օրինակ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Անհավասարությունների համակարգի կազմում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է կազմել նկարին համապատասխանող համակարգ
2. Անհավասարումների համակարգի լուծում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Անհավասարումների սովորական համակարգի լուծում
3. Ավելի բարդ համակարգի լուծում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Միջին բարդության համակարգի լուծում
4. Համակարգի ամբողջ լուծումները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է լուծել համակարգը և ընտրել ամբողջ լուծումները
5. Համակարգի լուծումների բազմությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Ընտրվում է անհավասարումների համակարգի լուծումների բազմությունը
6. Համակարգի լուծումների բազմությունը (կոտորակային թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 1Մ. Ընտրվում է անհավասարումների համակարգի լուծումների բազմությունը
7. Անհավասարումների համախմբի լուծում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Անհավասարումների սովորական համախմբի լուծում
8. Անհավասարումների համախմբի լուծում (երկրորդ անհավասարումը ոչ խիստ) 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Անհավասարումների համախմբի լուծում, երկրորդ անհավասարումը ոչ խիստ
9. Համակարգի ամենափոքր ամբողջ լուծումը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 1Մ. Պետք է գտնել համակարգի ամենափոքր ամբողջ լուծումը
10. Համախմբի լուծումների բազմությունը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 1Մ. Ընտրվում է անհավասարումների համախմբի լուծումների բազմությունը
11. Համախմբի ամբողջ լուծումները 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 1Մ. Ընտրվում են անհավասարումների համախմբի ամբողջ լուծումները, որոնք բավարարում են տրված պայմանին
12. Երեք անհավասարումների համակարգ 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 3Մ. Լուծվում է երեք անհավասարումների համակարգ
13. Համախումբ պարունակող համակարգ 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 3Մ. Պետք է լուծել համախումբ պարունակող համակարգը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Անհավասարումների համակարգ և համախումբ» թեմայից 00:10:00 միջին 9Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ գծային անհավասարումների համակարգերի և դրանց լուծումների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Անհավասարումների համակարգ և համախումբ» թեմայից 00:15:00 միջին 11Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ գծային անհավասարումների համակարգերի և դրանց լուծումների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Անհավասարումների համակարգ և համախումբ» թեմայից 00:20:00 միջին 9Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ գծային անհավասարումների համակարգերի և դրանց լուծումների վերաբերյալ