Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվի մոդուլը Տրվում է իրական թվի մոդուլի սահմանումը, ապացուցվում է մոդուլի հատկությունը:
2. y=|x| ֆունկցիայի գրաֆիկն ու հատկությունները y=|x| ֆունկցիայի գրաֆիկն ու հատկությունները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ֆունկցիայի արժեքի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել ֆունկցիայի արժեքը:
2. Ֆունկցիայի արժեքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել ֆունկցիայի արժեքը:
3. Արժեքների որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի և արգումենտի արժեքները:
4. Գրաֆիկի գտնվելու քառորդները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե ո՞ր քառորդներում է գտնվում ֆունկցիայի գրաֆիկը:
5. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում:
6. Կետի պատկանելը գրաֆիկին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել պարամետրի արժեքը, եթե կետը պատկանում է գրաֆիկին
7. Պարամետրի որոշումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել պարամետրի արժեքը, որի դեպքում ֆունկցիայի գրաֆիկն անցնում է տրված կետով:
8. Ֆունկցիայի հատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է օգտագործել ֆունկցիայի հատկությունները:
9. Գրաֆիկների հատման կետերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել գրաֆիկների հատման կետերի աբսցիսները:
10. Կետի պատկանելը գրաֆիկին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Առանց կառուցման պետք է պարզել, թե արդյո՞ք կետը պատկանում է գրաֆիկին:
11. Գրաֆիկի կառուցում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը և պատասխանել հարցին:
12. Երկու բանաձևով տրվող ֆունկցիայի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է հաշվել երկու բանաձևով տրվող ֆունկցիայի արժեքը:
13. Արժեքների գումար 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ֆունկցիայի արժեքների գումարը:
14. Գրաֆիկի կառուցում, աբսցիսների որոշում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը և պատասխանել հարցին:
15. Համակարգի գրաֆիկական լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Համակարգի գրաֆիկական լուծում:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «y=|x| ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:15:00 հեշտ 6Մ. Առաջադրանքներ y=|x| ֆունկցիայի, նրա գրաֆիկի և հատկությունների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «y=|x| ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:20:00 միջին 10Մ. Առաջադրանքներ y=|x| ֆունկցիայի, նրա գրաֆիկի և հատկությունների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «y=|x| ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը» թեմայից 00:30:00 բարդ 15Մ. Առաջադրանքներ y=|x| ֆունկցիայի, նրա գրաֆիկի և հատկությունների վերաբերյալ: