ՀԱՐՍՏԱՑՐՈՒ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻԴ ՊԱՇԱՐԸ
Ակտիվացրու «Իմ+»-ը գերազանց գնահատականներ ստանալու համար

Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվերի համեմատում Թվերի համեմատումը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ճիշտ/սխալ պնդում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել երկու թվերը
2. Տարբեր նիշերով թվերի համեմատում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է համեմատել տարբեր նիշերով թվերը
3. Հաջորդական թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտենել տրված թվից մեծ և փոքր թվերը
4. Քառանիշ թվերի համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է համեմատել քառանիշ թվերը
5. Պնդում թվերի համեմատման մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը
6. Թվերից մեծը/փոքրը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել թվերից մեծը/փոքրը
7. Տրված թվերից մենամեծը/ամենափոքրը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել մենամեծ/ամենափոքր թիվը
8. Ամենամեծ և ամենափոքր թվերը (հնգանիշ թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ամենամեծ և ամենափոքր թվերը
9. Գումարների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է համեմատել գումարները
10. Թվի մեծացում/փոքրացում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է մեծացնել/փոքրացնել տրված թիվը
11. Տարբերությունների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է համեմատել տարբերությունները
12. Նախադասություն և անհավասարություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Նախադասությունը պետք է գրել անհավասարության տեսքով
13. Թվերի դասավորությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Թվերը պետք է դասավորել աճման կարգով
14. Անհավասարությանը բավարարող թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ թվերը
15. Մեծ թվերի համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է համեմատել մեծ թվերը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Թվերի համեմատում» թեմայից 00:15:00 հեշտ 13Մ. Առաջադրանքներ թվերի համեմատման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Թվերի համեմատում» թեմայից 00:15:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ թվերի համեմատման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Թվերի համեմատում» թեմայից 00:25:00 միջին 27Մ. Առաջադրանքներ թվերի համեմատման վերաբերյալ